"Se aprobă asocierea Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti, cu unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ilfov, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecţie, Dezinfecţie Bucureşti, persoană juridică de drept român, de drept privat şi de utilitate publică", prevede proiectul de hotărâre adoptat de consilierii generali. 

Potrivit documentului citat, se aprobă participarea Bucureştiului, în calitate de asociat membru fondator, la constituirea acestei asociaţii. 

Hotărârea prevede aprobarea actului constitutiv şi statutului asociaţiei, precum şi a participării Capitalei la patrimoniul iniţial al asociaţiei cu o contribuţie în numerar/virament bancar în valoare de 2.000 de lei. 

Conform statutului asociaţiei, sediul său este în Bucureşti, pe strada Aristide Demetriade nr. 2; forma de gestiune a serviciului de salubrizare, activităţile de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie va fi gestiunea delegată. Aceasta se va realiza în baza unui contract de delegare a gestiunii atribuit unui operator. 

În raportul de specialitate al proiectului se arată că scopurile asociaţiei sunt: înfiinţarea, organizarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciul public de salubrizare, activităţile de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, prin intermediul unui operator regional înfiinţat de asociaţi; realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului; atragerea de fonduri europene necesare dezvoltării serviciului de salubrizare, activităţile de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie. 

Printre obiectivele asociaţiei se numără încheierea contractului cu operatorul, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre implicate, care vor avea împreună calitatea de delegatar, urmărirea îndeplinirii obligaţiilor asumate de operator. 

Alte obiective ale asociaţiei sunt: să elaboreze şi să aprobe strategia de dezvoltare comună a serviciului public de salubrizare, activităţile de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie care i-au fost încredinţate, să aprobe documentaţiile de atribuire a contractului de delegare, să atragă noi surse de finanţare externe/investiţii private. 

USR: După ce criterii vor fi alese localitățile?

"Sunt puţin bulversată, pentru că avem o asociaţie fără asociaţi. Se spune că se aprobă asocierea municipiului Bucureşti cu unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ilfov. Nu ştim care. Care sunt criteriile după care vor fi alese? Nu ştim modul de participare la costuri, nu putem să votăm fără să ştim care sunt unităţile. Nu putem să votăm mandatând deja de la constituire că această asociaţie va delega serviciul public", a spus Roxana Wring, consilier USR, la şedinţa CGMB. 

Totodată, CGMB a adoptat un proiect care prevede ca Municipiul Bucureşti să se asocieze cu localităţi din judeţul Ilfov pentru constituirea unei asociaţii al cărei scop este gestionarea în comun a serviciului de iluminat public. În hotărâre nu se precizează numele localităţilor din Ilfov cu care se va asocia Capitala. 

"Se aprobă asocierea Municipiului Bucureşti, prin Consiliul General al Municipiului Bucureşti, cu unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ilfov, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public Bucureşti, persoană juridică de drept român, de drept privat şi de utilitate publică", relevă proiectul adoptat. 

Conform sursei citate, se aprobă participarea Municipiului Bucureşti în calitate de asociat membru fondator la constituirea asociaţiei, precum şi actul constitutiv şi statutul acesteia. 

Hotărârea mai prevede aprobarea participării Municipiului Bucureşti la patrimoniul iniţial al asociaţiei cu o contribuţie în numerar/virament bancar de 2.000 de RON. 

Potrivit statutului asociaţiei, sediul acesteia este pe strada Aristide Demetriade nr. 2 din Bucureşti, iar forma de gestiune a serviciului de iluminat public va fi gestiunea delegată. Aceasta se va realiza în baza unui contract de delegare a gestiunii atribuit unui operator. 

Conform raportului de specialitate al proiectului adoptat, scopul asociaţiei este înfiinţarea, organizarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciului de iluminat public, pe raza de compentenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, prin intermediul unui operator regional înfiinţat de asociaţi, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului, precum şi atragerea de fonduri europene necesare dezvoltării serviciului de iluminat public. 

Printre obiectivele asociaţiei se numără: elaborarea şi aprobarea strategiei de dezvoltare comună privind serviciul de iluminat public, aprobarea documentaţiilor de atribuire a contractului de delegare. Alte obiective sunt: să încheie contractul de delegare cu operatorul şi să monitorizeze executarea acestui document. 

În rapoartele de specialitate ale celor două hotărâri se arată că, pentru accesarea de finanţări nerambursabile care să vizeze dezvoltarea serviciului public de salubrizare, activităţile de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie, respectiv a serviciului de iluminat public, una dintre condiţii este legată de înfiinţarea a câte unei astfel de asociaţii de dezvoltare în cazul fiecăruia dintre cele două servicii. 

AGERPRES