În proiectul de buget al Companiei Naționale de Adminstrare a Infrastructurii Rutiere, creșterea de 143% faţă de realizările finale la 2015 a cheltuielilor aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii  se datorează faptului că în anul 2015, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România a avut numit director general cu preluare de atribuții până la data de 08.12.2015, iar Adunarea Generală a Acţionarilor s-a întrunit în doar șase ședințe.

În anexa bugetului de venituri și cheltuieli pe acest an, la rubrica cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii și comitete este prevăzută suma de 834.000 de lei.