Propunerea SAI Muntenia este de a distribui 36,3 milioane de lei din profitul net aferent anului 2015, ceea ce reprezintă aproximativ 57% din totalul profitului net de repartizat, de 63,8 milioane de lei, înregistrat de SIF Muntenia conform situaţiilor financiare individuale la 31.12.2015.

"Propunerea administratorului SAI Muntenia Invest de distribuire a dividendelor pentru anul 2015 asigură un randament competitiv al investiţiei pentru acţionari, pe termen scurt, şi, în acelaşi timp, permite folosirea resurselor pentru o creştere sustenabilă a activităţii SIF Muntenia', a declarat Florica Trandafir, vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al SAI Muntenia Invest.

Randamentul dividendului brut la valoarea preţului de închidere a acţiunii SIF4 la 30 decembrie 2015 va fi de 6,05%, iar randamentul dividendului brut la valoarea medie de tranzacţionare a acţiunii SIF Muntenia, în 2015, va fi de 5,29%.

Societatea de Investiţii Financiare Muntenia are un capital social subscris şi vărsat de 80.703.651,5 lei, divizat în 807.036.515 acţiuni comune, cu o valoare nominală de 0,1000 lei/acţiune. Acţiunile SIF Muntenia SA sunt înscrise la cota Bursei de Valori Bucureşti la categoria societăţi de investiţii financiare.

SURSA: Agerpres