Pe lângă cele 731 de garanţii nou acordate, în valoare de 632,8 milioane lei, fondul de garantare a prelungit garantarea pentru un număr de 300 de proiecte de investiţii, în valoare totală de peste 800 milioane lei. Beneficiarii programului, localităţi din mediul rural din întreaga ţara, au implementat proiecte de infrastructură rutieră, educaţie, prin construcţia sau renovarea de grădiniţe şi şcoli, sau proiecte cu impact în creşterea calităţii vieţii – construcţia de reţele de alimentare cu apă şi canalizare.

La nivel naţional, în topul judeţelor cu cele mai multe proiecte demarate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, în exerciţiul financiar 2017 – 2018 şi garantate de FNGCIMM, se situează judeţul Dolj, cu 63 de proiecte, urmat de judeţele Bistriţa Năsăud şi Harghita, cu câte 43 de proiecte. Judeţul Bistriţa Năsăud se distinge prin ponderea valorică a investiţiilor garantate – peste 76 milioane lei – urmat de judeţul Dolj, cu 57 milioane lei.

Valoarea scrisorii de garanţie este de maxim 100% din valoarea avansului pentru contractele finanţate din PNDR 2014-2020 şi se obţine prin depunerea documentaţiei la sediul din Bucureşti al FNGCIMM SA IFN sau la una din reprezentanţele/filialele/sucursalele din ţară. Condiţia principală de eligibilitate este ca beneficiarii să deţina un contract de finanţare/act adiţional cu AFIR şi să nu înregistreaze credite restante la băncile comerciale la data solicitării de acordare a scrisorilor de garanţie.