România se îngroapă în datorii! Dezechilibrul balanței externe s-a dublat în primele patru luni din 2021, pe fondul deficitului uriaș consemnat de balanța bunurilor.

Până și balanța serviciilor, cea care limita proporțiile dezechilibrului balanței externe, a înregistrat un excedent mai mic.

România se îngroapă în datorii! Peste un miliard de euro în patru luni

În perioada ianuarie – aprilie 2021, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 4.710 milioane euro, comparativ cu 2.274 milioane euro în perioada ianuarie – aprilie 2020.

Dezechilibrul balanței de plăți a înregistrat o adâncire extrem de îngrijorătoare, devenind mai mult decât dublu, în termeni anuali: 107, 12%!

În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 966 milioane euro, balanța veniturilor secundare și cea a serviciilor au înregistrat excedente mai mici cu 295 milioane euro, respectiv cu 108 milioane euro, iar balanța veniturilor primare și-a transformat excedentul în deficit, arată Banca Națională.

În perioada ianuarie – aprilie 2021, datoria externă totală a crescut cu 1,048 miliarde de euro.

În structură, datoria externă pe termen lung a însumat 92,334 miliarde de euro la 30 aprilie 2021 (72,7% din totalul datoriei externe), în scădere cu 0,5% faţă de 31 decembrie 2020.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 aprilie 2021 nivelul de 34,641 miliarde de euro (27,3% din totalul datoriei externe), în creştere cu 4,7% faţă de 31 decembrie 2020.

Rezervele BNR acoperă tot mai puțin datoria pe termen scurt

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 18,4% în perioada ianuarie – aprilie 2021, comparativ cu 20,1% în anul 2020.

Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 30 aprilie 2021 a fost de 5,0 luni, în comparaţie cu 5,6 luni la 31 decembrie 2020.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 aprilie 2021 a fost de 86,8%, comparativ cu 90,7% la 31 decembrie 2020.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 2.332 milioane euro (comparativ cu -43 milioane euro în perioada ianuarie – aprilie 2020), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 2.199 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 133 milioane euro.