Până în prezent, în cadrul apelului POIM, au fost depuse 24 proiecte, în valoare de 1,16 miliarde lei. Acestea sunt în proces de evaluare (etapa de verificare administrativă și a eligibilității).

Mai este timp până pe 17 decembrie

Depunerea proiectelor în cadrul acestui apel are loc în două sesiuni: prima a avut loc în perioada 17 august – 17 octombrie 2020, iar cea de a doua se desfășoară până pe 17 decembrie 2020.

Apelul POIM, cu o valoare de 235 milioane euro (peste 1 miliard lei), a fost lansat în contextul în care aproximativ 30% din gospodăriile din România sunt conectate la rețeaua de gaze.

Totodată, apelul reprezintă un prim pas în implementarea Programului național de racordare a populației și clienților noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale, aprobat prin OUG nr. 128/2020. Finanțarea Programului din fonduri europene va continua și în viitoarea perioadă de programare, în care va beneficia de o alocare de 800 milioane euro.

Astfel suma totală alocată pentru implementarea acestui program ajunge la 1 miliard euro, sumă ce va contribui la recuperarea decalajelor de dezvoltare în raport cu celelalte state din UE.

În cadul apelului pot depune proiecte Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) care au ca obiect de activitate serviciul de utilitate publică de alimentare cu gaze naturale a populației, dar și autoritățile publice locale (APL) din regiunile mai puțin dezvoltate ale României, individual, sau în parteneriat cu alte APL. Valoarea maximă a fiecărui proiect finanțat poate fi de 25 milioane euro. Proiectele finanțate trebuie să deservească min. 1.000 de gospodării și să fie implementate până în decembrie 2023.

Ce se finanțează în cadrul apelului POIM

  • Construirea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale, inclusiv instalațiile, echipamentele și dotările aferente funcționalităților inteligente;
  • Construirea stațiilor de reglare, măsurare – predare a gazelor naturale și a racordului la Sistemul de Transport existent exclusiv în scopul alimentării unei rețele inteligente de distribuție propusă printr-un proiect;
  • Construirea rețelelor interioare de distribuție a gazelor naturale pentru clădirile administrative publice branșate la rețeaua inteligentă distribuție a gazelor naturale propusă prin proiect (clădirea primăriei, centre sociale, școli, etc), în cadrul cărora se desfășoară activități non – economice;
  • Construirea branșamentelor pentru consumatorii casnici până la limita proprietății publice.