În prezent, există două proiecte înregistrate în Parlamentul României care vizează reglementarea activității de agenți imobiliari.

Aceste inițiative propun ca agenții imobiliari să fie supuși unor cursuri de specializare obligatorii pentru a putea practica în domeniu. Ei vor fi obligați să furnizeze clienților doar informații corecte.

Dacă aceste propuneri vor deveni lege, se va institui un cadru normativ mai riguros pentru această profesie. Scopul de a asigura un standard crescut de calitate în serviciile oferite clienților.

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară va avea rol de supraveghere

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară va obține prerogativa de a supraveghea și de a retrage dreptul de a practica în domeniu reprezentat de agenții imobiliari. Autorizația de exercitare a profesiei va fi valabilă doar pe o perioadă de trei ani. Ea va necesita reînnoire.

În prezent, activitatea agenților imobiliari nu este reglementată în mod corespunzător.

Conform proiectului legislativ înregistrat la Senatul Parlamentului României în acest an, persoanele care doresc să devină agenți imobiliari vor fi obligate să dețină studii superioare. Ei vor trebui să participe la cursuri de formare profesională de durată minimă.

agent imobiliar, vanzare, apartament
Noi reguli pentru cel ce este agent imobiliar/SURSA FOTO: Pexels

Informații corecte furnizate clienților

În plus, vor plăti anual o asigurare de răspundere profesională.

Cel mai important aspect ține de obligația respectivilor agenți imobiliari de a furniza clienților informații veridice.

Camera Senatului este camera inițiatoare, spre deosebire de Camera Deputaților, care este camera decizională.

O noutate introdusă constă în obligația ca titularii drepturilor asupra imobilului care urmează să fie tranzacționat prin intermediul unor agenți imobiliari să menționeze în contractul încheiat cu acesta eventualele vicii cunoscute ale imobilului. De asemenea, agentul imobiliar va fi obligat să transmită aceste informații către cealaltă parte a tranzacției imobiliare.

Sancțiunile prevăzute în lege

Legea prevede și sancțiuni. Spre exemplu, o agenție imobiliară care colaborează cu o persoană neautorizată de către ANCPI poate fi sancționată cu o amendă cuprinsă între 3.000 de lei și 30.000 de lei.

De asemenea, cei care intermediază tranzacții imobiliare fără a fi înregistrați în Registrul Național al Intermediarilor în domeniul Imobiliar (RENI) pot fi amendați cu sume ce variază între 7.500 lei și 75.000 de lei, arată termene.ro.

Proiectul este justificat de necesitatea actualizării normelor de practicare a profesiei de agent imobiliar, având în vedere importanța deciziei de cumpărare a unei proprietăți pentru clienți și creșterea semnificativă a sectorului imobiliar în economia națională.