77-8319-35_semnintrebare.jpgCare este procedura de urmat din punct de vedere a TVA, în situaţia în care efectuăm un transport de intracomunitar de marfă din Germania în România şi îl facturăm clientului stabilit şi înregistrat în scopuri TVA în Germania, client care ne-a comunicat codul său de înregistrare în scopuri TVA. Dar dacă efectuăm acest transport din România în Germania către acelaşi client?
Anca Matei – Oradea

Potrivit dispoziţiilor art.133 lit. c) din Codul fiscal, locul prestării serviciului, în cazul unui transport intracomunitar de bunuri, îl reprezintă locul de plecare al transportului. În situaţia descrisă de dumneavoastră, transportul de marfă are loc din Germania în România, prin urmare, locul prestării serviciului de transport este în Germania.

În acest caz, nu are relevanţă comunicarea de către clientul dumneavoastră a codului de înregistrare în scopuri TVA atribuit de Germania. Este adevărat că în Codul fiscal se prevede ca excepţie de la regula generală faptul că locul prestării serviciului de transport intracomunitar este în statul care a atribuit beneficiarului codul valabil de înregistrare în scopuri de TVA, dar cu condiţia ca statul care a atribuit codul să fie altul decât cel de plecare a transportului. În situaţia dumneavoastră însă, statul de plecare al transportului şi cel care a atribuit codul de înregistrare în scopuri TVA prezentat de client este unul şi acelaşi, respectiv Germania. Aceasta înseamnă că, indiferent dacă beneficiarul serviciilor de transport intracomunitar prestate de dumneavoastră vă comunică sau nu codul său de înregistrare în scopuri TVA din Germania, locul prestării serviciului este Germania.

În aceste condiţii, serviciul în discuţie nu este impozabil în România, deoarece nu are locul prestării în România. În consecinţă, societatea dumneavoastră va emite factura de transport intracomunitar fără taxa pe valoarea adăugată, purtând menţiunea „Neimpozabil în România“, iar operaţiunea va fi raportată în decontul privind taxa pe valoarea adăugată, la randul 3 – „Livrări de bunuri sau prestări de servicii pentru care locul livrării/locul prestării este în afara României“.

Persoana obligată la plata taxei pe valoarea adăugată în Germania este beneficiarul serviciului, care fiind înregistrat în scopuri TVA în statul său, va face plata acesteia prin taxare inversă.

În celălat caz descris de dumneavoastră, în situaţia în care transportul intracomunitar realizat de dumneavoastră se efectuează din România în Germania, iar clientul, beneficiar al acestui serviciu, v-a comunicat codul său de înregistrare în scopuri TVA atribuit de statul german, deci altul decât cel din care pleacă transportul – România, potrivit excepţiei prevăzute de Codul fiscal, locul prestării va fi nu în statul din care pleacă transportul (România), ci în statul care a atribuit codul de înregistrare în scopuri TVA (Germania).

Şi în această situaţie se va emite factura fără taxa pe valoarea adăugată cu menţiunea „Neimpozabil în România“, iar persoana obligată la plata taxei va fi, de asemenea, beneficiarul serviciului, respectiv clientul din Germania.

Ţinem să facem menţiunea că de această dată comunicarea de către clientul dumneavoastră a codului de înregistrare în scopuri TVA atribuit de către autorităţile statului german este faptul care determină stabilirea locului prestării serviciului ca fiind în Germania. În absenţa acestui cod, locul prestării acestui serviciu ar fi fost stabilit ca fiind în România (statul din care pleacă transportul), situaţie în care operaţiunea ar fi fost impozabilă în România, drept pentru care factura emisă către clientul din Germania ar fi trebuit să includă şi taxa pe valoarea adăugată.

Precizăm în acest context că dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă achiziţiilor destinate realizării acestei operaţiuni nu este afectat de faptul că locul prestării este în afara României. Potrivit Codului fiscal, art.145 alin. (2) lit.b), orice persoană impozabilă are dreptul să deducă taxa aferentă achiziţiilor dacă acestea sunt destinate utilizării în folosul operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România.