Deputatul PSD Mugurel Surupăceanu a depus la Biroul Permanent al Camerei o propunere legislativă pentru instituirea din 2010 a impozitului anual de 0,5% asupra valorii nete a averii persoanelor fizice care depăşeşte pragul de 500.000 euro.

Prin această iniţiativă legislativă, deputatul PSD Mugurel Surupăceanu propune ca impozitului anual asupra averii persoanelor fizice să fie calculat în funcţie de patrimoniul deţinut de persoana fizică sau familie, inclusiv cel aparţinând copiilor minori.

Impozit de 0,5%

Astfel, propunerea de lege prevede ca impozitul anual pe avere să fie în cuantum de 0,5% pentru valoarea averii nete deţinute care depăşeşte pragul de 500.000 euro în echivalent lei la cursul BNR la data de 31 decembrie a fiecărui an fiscal de referinţă (după deducerea unor sume – conform metodologiei ce va fi prevăzută în normele de aplicare).

Proiectul de lege mai prevede ca persoanele fizice rezidente să plătească impozit anual pe avere pentru patrimoniul net deţinut în ţară şi în străinătate, iar cele nerezidente să plătească pentru patrimoniul net deţinut în România, cu condiţia respectării convenţiilor internaţionale pentru evitarea dublei impuneri.

Până la data de 30 iunie 2010, persoanele fizice vizate de prevederile acestei iniţiative legislative vor depune declaraţia privind impozitul anual asupra averii existente la data de 31 decembrie 2009, la organul fiscal din aria domiciliului fiscal, se mai precizează în proiectul de lege.

Se ia în calcul şi averea soţiei

Acesta mai prevede că, la stabilirea valorii patrimoniului pentru care se datorează impozit anual asupra averii, se vor avea în vedere atât elemente de activ cât şi cele de pasiv, iniţiativa legislativă propunând şi o serie de exonerări şi deduceri.

Sunt impozabile în sensul vizat de propunerea legislativă: ansamblul bunurilor imobiliare şi mobiliare, drepturile băneşti şi valorile aparţinând contribuabilului persoană fizică, soţului/soţiei, precum şi copiilor minori în cazul în care sunt administratorii legali ai bunurilor acestora.

În expunerea de motive a propunerii legislative se precizează că există state europene care au introdus, în cadrul regimurilor lor fiscale, un impozit asupra averii persoanelor fizice, astfel: Franţa a introdus impozitul de solidaritate pe avere, cu un prag de 790.000 euro şi cu rate de 0,55% – 1,80%; Norvegia a introdus impozitul pe avere, cu rate de 0,9% – 1,1%; Elveţia a introdus impozitul pe avere de maximum 1% din activele nete, prelevat de cantoane şi localităţi, acesta fiind cel mai vechi impozit.

Totodată, în expunerea de motive se arată că şi alte state au introdus un astfel de impozit, cum ar fi Italia, Austria, Irlanda, Danemarca, Germania, Olanda, Luxemburg, Finlanda, Suedia şi Spania, care au ales să aplice un alt tip de impozit, pe veniturile generate de elementele de patrimoniu.

Iniţiatorul recunoaşte că e greu să treacă legea

Contactat de Mediafax, deputatul PSD Mugurel Surupăceanu a precizat că a fost deja atacat şi se aşteaptă să fie atacat în continuare de către toţi cei vizaţi de acest proiect de lege sau care au ceva de ascuns. El a arătat că proiectul de lege pe care l-a elaborat include un principiu fundamental, cel al transperanţei totale a averilor, dat de faptul că, în lege, se prevede obligativitatea completării, de către toată lumea, a declaraţiilor de avere.

Întrebat ce şanse crede că are proiectul său de lege, Surupăceanu a spus că va fi foarte greu să treacă de Parlament, dar a subliniat că acest lucru depinde în mare măsură de ce va face presa, respectiv de presiunea mediatică pe care ar putea să o exercite în favoarea acestui proiect.

SURSA:Mediafax