Sprijin pentru mediul de afaceri din România

Până la data de 30 iunie 2024, proiectul are ca scop să ofere acces la finanțare pentru companiile care nu dispun de fondurile necesare pentru investiții și pentru a-și continua activitatea.

Bugetul propus pentru acest proiect este de maximum 12,5 miliarde lei. Se vor putea acorda garanții în valoare de până la 11,1 miliarde lei. Acestea sunt destinate pentru un număr estimat de 11.500 de beneficiari.

Actul normativ este publicat în consultare aici, mai precizează Ministerul Finanțelor.

„Am decis să continuăm unul dintre cele mai de succes programe implementate de România până acum, pentru a oferi IMM-urilor libertatea să ia acele decizii care să le asigure dinamica pozitivă în ceea ce privește creșterea numărului de angajați, a cifrei de afaceri, a profitului net și a marjei de profit raportate la vânzări.

Datele ne-au arătat că firmele care au beneficiat până acum de finanțare cu ajutorul garanțiilor oferite de MF au raportat o creștere medie a veniturilor de 9%. Concret, 9 din 10 companii beneficiare de garanții de stat au raportat creșteri ale venitului.

Tocmai de aceea am alocat 12,5 miliarde lei pentru IMM Plus, pentru a continua să susținem și să încurajăm dezvoltarea IMM-urilor și a mediului de afaceri în ansamblu”, a declarat ministrul Finanțelor, Marcel Boloș.

Programul IMM Plus extinde măsurile de sprijin introduse anterior prin schema de ajutor de stat IMM INVEST PLUS. Este implementat în colaborare cu Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM), Fondul Român de Contragarantare (FRC) și Fondul de Garantare a Creditului Rural (FGCR).

Valoarea maximă a ajutoarelor de stat a fost crescută de la 2.000.000 de euro la 2.250.000 de euro per întreprindere/UAT și de la 250.000 de euro la 280.000 de euro pentru fiecare întreprindere din sectorul agriculturii primare, respectiv de la 300.000 de euro la 335.000 de euro pentru fiecare întreprindere din sectoarele pescuitului și acvaculturii, se mai arată în comunicat.

Adoptarea acestui act normativ se justifică deoarece schemele de ajutor de stat elaborate în conformitate cu Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei COVID-19 (2020/C91I/01) au expirat la data de 30 iunie 2022. De asemenea, cele elaborate în temeiul Cadrului temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în urma agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei (2022/C131/01) au încetat să fie valabile la data de 31 decembrie 2023.

Marcel Boloș
Ministrul Finanțelor / SURSA FOTO: Facebook, Marcel Boloș

Componentele programului IMM PLUS

Componenta IMM ROMÂNIA PLUS facilitează accesul la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii, inclusiv profesioniști. Aceasta oferă posibilitatea de a accesa unul sau mai multe credite destinate investițiilor sau credite/linii de credit pentru capital de lucru. Acest lucru include și opțiunea de refinanțare a altor credite de investiții sau cheltuieli legate de achiziția de părți sociale și acțiuni.

Componenta AGRO PLUS este dedicată întreprinderilor mici și mijlocii, inclusiv profesioniștilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar.

Componenta IMM PROD PLUS vizează acordarea de garanții guvernamentale pentru susținerea lichidității și finanțarea investițiilor pentru întreprinderile mici și mijloci. Sunt incluse, de asemenea, start-up-urile și activele în sectoarele productive.

Componenta CONSTRUCT PLUS își propune acordarea de garanții guvernamentale pentru îmbunătățirea eficienței energetice, sprijinirea investițiilor în domeniul energiei regenerabile și alinierea la obiectivele de mediu implementate de:

  • IMM-uri şi întreprinderi mici cu capitalizare de piaţă medie din sectorul construcțiilor, inclusiv start-up-uri, precum și arhitecți și birouri individuale de arhitectură;
  • Unități Administrativ Teritoriale (municipii, orașe, comune)

Componenta RURAL PLUS își propune să ofere facilități de garantare transparente și nediscriminatorii acordate de către stat pentru creditele de investiții și linii de credit pentru capital de lucru destinate fermierilor, întreprinderilor mici și mijlocii, precum și întreprinderilor mari din sectorul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar.

Componenta INNOVATION PLUS are ca obiectiv acordarea de garanții guvernamentale pentru companiile românești inovatoare și/sau pentru cele care își promovează produsele și serviciile destinate exportului.