În capitolul privind politica fiscal-bugetară se menţionează faptul că deficitul bugetar trebuie redus în 2012 la cel mult 3% din PIB, evidenţiindu-se o ”preocupare pentru majorarea prudentă a salariilor din sectorul public şi a pensiilor, în cazul în care condiţiile economice vor permite acest lucru”.

Alte direcţii de acţiune în domeniul fiscal-bugetar vizează elaborarea şi aprobarea Legii privind amnistia fiscală pentru funcţionarii publici, asigurarea unui sistem fiscal predictibil şi stabil, asigurarea unui nivel de 4% din PIB în anul 2012 a cheltuielilor de capital ce corespund investiţiilor cofinanţate din fonduri UE, inclusiv din împrumuturi externe.

Una dintre prevederile importante vizează şi reducerea numărului taxelor şi tarifelor cu caracter nefiscal, de la 237 în prezent la cel mult 100.

Printre altele, se va face şi o analiză a modalităţilor de taxare a marilor averi.

În ceea ce priveşte administraţia publică se are în vedere dezvoltarea unui sistem de monitorizare a indicatorilor de performanţă în sectorul serviciilor comunitare de utilităţi publice, performanţa administraţiei publice fiind măsurată prin timpul de aşteptare la ghişeu, soluţionarea unor proceduri administrative, prin numărul de deplasări la o unitate administrativă pentru a rezolva o problema, prin numărul de instituţii la care un cetăţean trebuie să apeleze pentru aceeaşi problemă sau prin existenţa alternativelor în cazul diferitelor proceduri.

În acelaşi domeniu se va pune accent pe comunicarea online, atât în ceea ce priveşte situaţia fiscală şi plata taxelor de către contribuabili, cât şi în ceea ce priveşte relaţiile interinstituţionale.

O direcţie de acţiune vizează şi regândirea regiunilor economice de dezvoltare pentru a promova dezvoltarea durabilă şi reducerea decalajelor între dezvoltarea marilor şi micilor oraşe, precum şi între zonele rurale şi cele urbane dezvoltate, iar pe de altă parte se are în vedere reorganizarea serviciilor publice deconcentrate prin transferul de atribuţii către autorităţile publice locale şi preluarea atribuţiilor de control, monitorizare şi inspecţie de către prefect.

Un aspect important, în special pentru minorităţi, se referă la ”crearea cadrului legal privind extinderea utilizării limbii materne în relaţiile cu serviciile publice deconcentrate”.
SURSA: Agerpres