Raiffeisen Bank a încheiat primul semestru cu un profit net de 49,98 milioane euro, în scădere uşoară, cu 5%, faţă de câştigul din ianuarie-iunie 2009, banca reducându-şi la jumătate costurile cu provizioanele pentru credite îndoielnice şi pierderi, de la 43,79 milioane euro la 22,67 milioane euro.

În primele şase luni ale anului trecut, Raiffeisen Bank a avut un câştig net de 52,6 milioane euro.

Profitul operaţional al băncii a fost în perioada analizată de 83,8 milioane euro, în scădere cu 21% faţă de nivelul de 106,2 milioane euro din primul semestru al anului trecut.

Totodată, cheltuielile operaţionale au scăzut cu 3,7% în euro (-4,4% exprimate in lei), din care cheltuielile cu personalul s-au diminuat cu 1% în euro (-1,7% exprimate în lei).

Venitul net al băncii a scăzut în primul semestru, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, cu 12%, până la 210,4 milioane euro, ca urmare a diminuării veniturilor obţinute din activitatea de trezorerie.

Activele totale bilanţiere ale băncii au înregistrat o uşoară scădere, de la 4,67 miliarde euro în iunie 2009 la 4,57 miliarde euro la 30 iunie anul acesta.

Rentabilitatea anualizată a capitalurilor proprii după impozitare (ROE) a fost la finele primului semestru de 18,6%, faţă de 20,8% la jumătatea anului trecut.

Creditele acordate clienţilor au depăşit 2,7 miliarde euro, în creştere cu 6,7% faţă de aceeaşi perioadă din 2009. În acelaşi timp, depozitele clienţilor au depăşit 3,4 miliarde euro, valoare cu 5,2% mai mare comparativ cu luna iunie a anului trecut.

Veniturile din dobânzi, componenta de bază în profitul unei bănci, au avut o evoluţie pozitivă (+11%), în timp ce veniturile din comisioane au scăzut uşor (-4,6%).

Raiffeisen Bank avea, la finele lunii iunie, o reţea de 539 agenţii, în scădere cu 19 unităţi, şi aproximativ două milioane de clienţi persoane fizice, aproape 100.000 de IMM-uri şi peste 6.800 corporaţii mari şi medii.

Numărul de salariaţi era la 30 iunie 2010 de 5.906 faţă de 6.512 la sfârşitul primului semestru al anului precedent.

Rezultatele băncii sunt conform standardelor IFRS, sunt neconsolidate şi nu includ alte subsidiare ale grupului Raiffeisen International din Romania.

Raiffeisen Bank România este deţinută în proporţie de 99,49% de Raiffeisen International. Grupul Raiffeisen a început să opereze în România în 1997, iar în 2001 a achiziţionat Banca Agricolă. Ulterior, în 2002, Raiffeisen Bank România şi Banca Agricolă au fuzionat.

SURSA: Mediafax