Prin încheierea acestei Convenții, PMB se angajează să plătească în avans direct în contul furnizorului de gaze naturale contravaloarea cantităților de gaze naturale necesare pentru livrarea agentului termic în perioada octombrie 2019 – martie 2020. Aceste fonduri sunt folosite exclusiv pentru asigurarea stocului necesar de gaze pentru funcționarea la parametri optimi și livrarea în condiții de siguranță a agentului termic către locuitorii capitalei.

Încă din anul 2016, conform legislației în vigoare, Municipalitatea plătește în avans gazele naturale, pentru a se elimina orice blocaje în producerea şi livrarea agentului termic către populație.

  1. PMB NU A SEMNAT CONVENȚIA DE PLATĂ ÎN AVANS A GAZELOR NATURALE

Această Convenție a fost semnată deja de către ELCEN, ROMGAZ și TERMOENERGETICA. Până la acest moment, PMB nu a semnat, deși HCGMB nr. 626/14.11.2019 este un document obligatoriu, fiind publicat pe pagina de internet a PMB.

Precizăm că nesemnarea Convenției de justificare a avansurilor nr. 1/2019 de către Primarul general al Municipiului București până la aceasta data, este un abuz ce are ca efect direct neacordarea subvenției în avans către ROMGAZ  pentru luna decembrie 2019  în valoare de 104.258.746,91 lei din suma totală de 363.773.872,29 lei prevăzută în anexa nr. 1, pentru acoperirea diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației Municipiului București pentru perioada decembrie 2019-martie 2020.

Această situație intervine în contextul în care intrarea în noul sezon de termoficare 2019-2020 s-a făcut în condițiile unor riscuri financiare deosebite, generate de întârzieri la plata obligațiilor curente înregistrate de RADET București față de ELCEN după data deschiderii procedurii de insolvență împotriva RADET în valoare de aprox. 300 milioane lei înregistrate la data de 30.11.2019, precum și de întârzieri la plata obligațiilor prevăzute la art. 51, alin. (1) din O.G. 36/2006 în sarcina Municipiului București pentru acoperirea diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației Municipiului București.

Totodată, în contextul în care RADET a intrat în procedură de faliment, generând majorarea creanței ELCEN cu aproximativ 300.000.000 lei față de creanța înscrisă deja în Tabelul definitiv de creanțe împotriva RADET în valoare de 3,6 mld lei, și, totodată, al refuzului constituirii unei garanții de către C.M. TERMOENERGETICA conform Contractului cadru reglementat de ANRE, respectarea în integralitate a obligațiilor Municipiului București prevăzute în Convenția de justificare a avansurilor nr. 1/2019 a cărei încheiere a fost aprobată prin Hotărârea nr. 626/14.11.2019 emisă de Consiliul General al Municipiului București este imperios necesară.

În ipoteza contrară, în care subvenția pentru acoperirea diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației Municipiului București nu este virată în avans de Municipiul București către ROMGAZ în integralitate pentru perioada decembrie 2019 –martie 2020, conform Convenției de  justificare a avansurilor nr. 1/2019, sistemul de termoficare din Municipiul București va fi compromis iremediabil, putând genera intrarea în incapacitate de plată a ELCEN cu consecința intrării în faliment și, totodată, pierderi majore înregistrate de furnizorul de gaze ROMGAZ prin neîncasarea creanțelor.

Atragem atenția că Primăria Municipiului București trebuie să-și respecte obligațiile de plată atât a subvenției, cât și a pierderilor generate de RADET.

  1. CAPITALIZAREA TERMOENERGETICA. COMPANIA ARE NEVOIE DE SUSȚINERE FINANCIARĂ

Delegarea serviciului de termoficare către compania TERMOENERGETICA implică acoperirea unor etape extrem de importante, cum ar fi capitalizarea. Această companie are nevoie de capital de lucru substanțial și de un flux financiar constant ca să poată funcționa. Unicul demers al PMB în acest sens a fost acela de a aloca în realitate o sumă cu o valoare extrem de scăzută, deși în cadrul ședinței CGMB din 14.11.2019 s-a aprobat o majorare de capital de aprox. 650 milioane lei. Totuși, fără asigurarea resurselor financiare necesare acoperirii plăților pentru materiale în vederea lucrărilor de întreținere sau a investițiilor urgente în reabilitarea rețelelor de termoficare  aflate într-o situație critică,  precum și pentru plata serviciilor furnizate de producătorii de energie termică, această companie nu va putea fi capabilă să asigure continuitatea livrării agentului termic către aprox. 1.300.000 de bucureșteni.

  1. SUMA DE 217 MILIOANE LEI DIN ENERGETICA TREBUIE SĂ AJUNGĂ URGENT LA TERMOENERGETICA

În conturile Companiei Municipale ENERGETICA există o sumă disponibilă în valoare de 270 milioane de lei, bani ce ar putea asigura capitalul necesar pentru TERMOENERGETICA în această iarnă.

C.M. TERMOENERGETICA  a fost înființată prin HCGMB nr. 145/11.03.2019, cu un capital social inițial în valoare de 120.000 lei, urmând ca aportul de capital să crească după finalizarea operațiunii de divizare a C.M. ENERGETICA.

Ulterior, prin HCGMB nr. 582/24.12.2019, s-a decis o diminuare a capitalului social al C.M. ENERGETICA, societate care urma să fie divizată, cu suma de 217.954.000 lei, prin restituirea către acționarul majoritar Municipiul București a acestei sume, rămânând un capital subscris și vărsat în valoare de 81.791.850 lei pentru această companie care avea ca data de referință a divizării, data de 31.12.2019 Conform notei PMG nr. 3861/06.11.2019.

CGMB a emis Hotărârea nr. 627/14.11.2019, prin care a decis majorarea capitalului social al C.M. TERMOENERGETICA cu suma de 645.880.000 lei.

Această majorare de capital nu a fost realizată, nici măcar prin constituirea unui capital de lucru necesar pentru ca TERMOENERGETICA să poată să asigure garanția continuării furnizării energiei termice în Municipiul București în sezonul de termoficare decembrie 2019 – martie2020, deși existau condițiile necesare pentru virarea de către PMB a sumei de 217.954.000 lei, în contextul în care CGMB a decis o diminuare a capitalului social al C.M. ENERGETICA, societate care urma să fie divizată, cu suma de 217.954.000 lei, prin restituirea către acționarul majoritar Municipiul București a acestei sume.