Potrivit unui anunţ de participare postat de companie, sâmbătă, în sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP), compania vrea să organizeze licitaţie deschisă pentru achiziţia unui număr de 132 de autovehicule noi, prin contractarea unei finanţări de tip leasing financiar pentru o perioadă de 36 de luni (cu dobândă fixă şi utilizând drept avans prima de casare în valoare de 858.000 de lei – TVA inclus -, corespunzătoare predării spre casare a 132 de autovehicule uzate), servicii de întreţinere pe întreaga perioadă de leasing (pentru o limită de 100.000 de kilometri), precum şi servicii de asigurare CASCO pentru trei ani şi servicii de asigurare RCA pentru un an. Asigurarea CASCO încheiată pentru autovehicule va acorda despăgubiri pentru avarii produse în staţionare sau în mers, cu franciză zero, conform condiţiilor de asigurare pe teritoriul României.

La finalul perioadei de leasing, achizitorul urmează să-şi exercite dreptul de opţiune în sensul de a dobândi proprietatea asupra obiectelor în leasing, se mai precizează în anunţ.

Contractul va fi finanţat din sursele proprii al Companiei Naţionale Poşta Română.

Licitaţia va fi de tip deschis, iar criteriul de atribuire îl reprezintă preţul cel mai scăzut.

Contractul intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la acestea este 21 octombrie, ora 15.00, iar data finală pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este stabilită pentru 22 octombrie, ora 11.00. Ofertele vor fi deschise o oră mai târziu.

Durata contractului este de 36 de luni de la data atribuirii acestuia.
Sursa: Agerpres