Potrivit proiectului de hotărâre, persoanele juridice care desfăşoară activitatea în spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă în Centrul Istoric vor avea obligativitatea de a colecta deşeurile menajere şi asimilabile, exclusiv în saci de plastic, pe tipuri de deşeuri: hârtie; plastic, PET, doze de aluminiu; sticlă; deşeu umed (biodegradabile şi deşeuri alimentare). 

Sacii de plastic vor fi puşi la dispoziţie contra cost de către operatorul de salubrizare. 

Persoanele juridice vor avea obligaţia de a deţine contract de colectare deşeuri cu operatorul care efectuează serviciul public de salubrizare stradală pe aceste artere, se mai arată în proiect. 

Operatorul serviciului public de salubrizare va colecta deşeurile pe baza următorului program: luni, miercuri, vineri – hârtie, carton; marţi, joi, sâmbătă – plastic, PET, doze de aluminiu, sticlă; zilnic – biodegradabile şi deşeuri alimentare. 

Tot zilnic se va efectua golirea coşurilor de deşeuri stradale, iar o dată pe săptămână acestea vor fi spălate. 

Sursa citată mai menţionează că deşeurile colectate vor fi predate exclusiv operatorului care efectuează serviciul public de salubrizare stradală pe arterele din Centrul Istoric, în baza bonului de confirmare, care va sta la baza facturării serviciului. 

Colectarea deşeurilor se va realiza între orele 4,00 – 10,00. În acest scop, operatorul va folosi autovehicule cu capacitate maximă de 3,5 tone. 

Domeniul public afectat de amenajarea teraselor va fi eliberat până la ora 4,00, astfel încât între orele 4,00-10,00 să se efectueze măturatul manual şi spălatul arterei, de către operatorul serviciului public de salubrizare. 

Terasele, cu tot ce conţin acestea, vor fi restrânse/depozitate, pe o suprafaţă de maxim un metru de la frontul clădirii unde îşi desfăşoară activitatea, urmând să fie reamplasate numai după ora 10,00. Nerespectarea acestor prevederi va duce la retragerea avizului de amplasament al terasei pentru anul în curs, conform sursei citate. 

În afara intervalului orar 4,00-10,00, responsabilitatea menţinerii stării de salubrizare va reveni deţinătorului/administratorului terasei. 

Totodată, deţinătorul/administratorul terasei sau al unui spaţiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă din Centrul Istoric va avea următoarele obligaţii: să asigure la intrarea în spaţiu coşuri pentru deşeuri, cu două compartimente (pentru deşeuri uscate şi umede); să spele zilnic (cu excepţia zilelor când temperatura diurnă este sub 10 grade celsius) trotuarul aferent spaţiului comercial, între orele 10,00-10,30; pe durata iernii să evacueze zăpada şi să aplice tratament pentru combaterea poleiului pe trotuarul aferent spaţiului comercial; să spele vitrinele şi să le amenajeze corespunzător; să amenajeze vitrinele în perioada sărbătorilor de iarnă; să asigure recipienţi pentru colectarea uleiului uzat şi să îl predea reciclatorilor. 

De asemenea, operatorul de salubrizare va avea obligaţia să raporteze lunar la Primăria Municipiului Bucureşti, pentru fiecare agent economic în parte, cantităţile de deşeuri colectate şi operaţia de valorificare la care a fost supuse. 

Proiectul mai prevede că persoanele fizice care domiciliază în Centrul Istoric vor avea, de asemenea, obligaţia de a colecta deşeurile menajere în saci de plastic, separat pe următoarele categorii: hârtie; plastic, PET, doze de aluminiu; sticlă, iar în europubele vor fi colectate deşeurile biodegradabile şi cele alimentare. 

Apa Nova Bucureşti va curăţa şi spăla canalele de serviciu şi gurile de scurgere cel puţin o dată pe lună în perioada mai-octombrie şi o dată la trei luni în perioada noiembrie-aprilie. 

Deţinătorii/administratorii de spaţii comerciale dezafectate/nefuncţionale, aflate la parterul imobilelor, vor avea obligaţia de a menţine vitrinele şi faţadele curate. 

Toaletele ecologice din Centrul Istoric, indiferent de deţinător, vor fi spălate zilnic în perioada mai-octombrie şi de două ori pe săptămână în perioada noiembrie-aprilie. 

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se va face de către Direcţia Generală de Poliţie Locală a Municipiului Bucureşti şi Direcţiile de Poliţie Locală ale Sectoarelor 3 şi 5, contravenientul putând achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, jumătate din minimul amenzii prevăzute. 

În Centrul Istoric, persoanelor fizice şi juridice le sunt interzise abandonarea deşeurilor de orice fel pe domeniul public sau privat, pentru nerespectarea acestor prevederi fiind prevăzute amenzi cuprinse între 500-5.000 de lei pentru persoanele fizice şi juridice, conform sursei. 

În raportul de specialitate se arată că unul dintre scopurile principale al acestui regulament este implementarea conceptului "zero waste", care să reprezinte un model de bune practici şi pentru alte zone ale oraşului. Se menţionează că în Centrul Istoric, contractele de salubrizare sunt încheiate cu mai mulţi operatori de salubrizare, astfel încât în zonă sunt prezente un număr mare de autogunoiere de mare tonaj, situaţie care contribuie la deteriorarea carosabilului. 

Totodată, se mai arată că, în urma verificărilor, s-a constatat că pe străzile aferente Centrului Istoric se acumulează cantităţi de deşeuri depozitate necontrolat, existând vitrine amenajate necorespunzător şi foarte multe afişe aplicate pe diverse clădiri, situaţie care contribuie la crearea unui aspect neîngrijit al unei zone de mare interes turistic. Agerpres 

Te-ar putea interesa și: