Totuși, PIAROM avertizează că punerea în dezbatere a actului normativ se face "în condiţiile unor distorsiuni generate de măririle administrative, arbitrare operate în anul 2016 şi anul 2017, la presiunea unor grupuri ocupaţionale, obligând Ministerul Muncii la formularea unui text de lege ale cărei prevederi sfidează atât realităţile economice, cât mai ales pe cei angajaţi în mediul privat, în mod deosebit pe cei din industria românească, cu capital autohton".

Niveluri de salarizare deja aflate în plată în sectorul bugetar generează în această perioadă o migraţie masivă a personalului calificat, ingineresc îndeosebi, din sectorul privat către sectorul bugetar, chiar prin afectarea calificării individuale dobândite de aceştia în ani de activitate, menționează comunicatul citat.

"Reducerea activităţii sau chiar încetarea acesteia în companiile private ce nu vor putea concura salarial cu salariile preconizate a fi plătite în sectorul bugetar vor reduce încasările la Bugetul de Stat", afirmă reprezentanții Patronatului.

"Salariile în sectoarele industriale, sunt determinate de productivitatea atinsă, de gradul de complexitate a muncii şi a competiţiei pe piaţă de profil, criterii care lipsesc complet în stabilirea salariilor în sectorul bugetar, creşterile de salarii fiind realizate birocratic şi generalizat pentru fiecare familie ocupaţională", mai spun aceștia.

PIAROM declară că înţelege necesitatea creşterii salariilor unor categoriii de angajaţi din sectorul bugetar, dar apreciază că inacceptabilă realizarea acestui deziderat, în lipsa unui studiu aprofundat asupra influenţei acestei reglementări asupra salarizării în domeniul privat.

"O reglementare de asemenea importantă solicităm a fi pusă în discuţie publică, însoţită de un studiu de impact asupra efectelor salarizării în mediul privat", se arată în comunicatul organizației patronale.

"Totodată o asemenea reglementare realistă ar trebui să urmeze adoptării de măsuri de reorganizare/ eficientizare a structurilor instituţiilor publice, ministerelor, agenţiilor şi administraţiei locale. Ignorarea consecinţelor grave ce vor fi suportate de companiile private, este de neînţeles, în condiţiile în care companiile cu capital autohton, angajator a peste 2/3 din totalul salariaţilor vor fi cel mai grav afectate", afirmă documentul citat.

PIAROM atenţionează Guvernul şi Parlamentul României asupra dificultăţilor majore generate de măsurile de creştere discreţionară, cu rate de creştere arbitrare a salariilor în ultimii 3-4 ani, începând cu salariul minim pe economie şi terminând cu creşterile majore ale salariilor diverselor categorii profesionale, deja operate în 2016-2017, politică care va compromite activitatea îndeosebi a companiilor producătoare, atâtea câte au supravieţuit crizei economice prelungite.

"Salariile vor putea fi mărite doar dacă Guvernul va adopta măsuri ferme, curajoase capabile să modifice structura Economiei româneşti, favorizând clar producţia de bunuri, îndeosebi a celor cu valoare adăugată semnificativă. România va putea plăti salarii mai mari numai în condiţiile în care vor munci mai mulţi români, care vor produce bunuri cu valoare adăugată mare. Politicile publice de favorizare excesivă şi fără corespondent economic a unor categorii sociale vor produce daune majore companiilor private, îndeosebi celor având capital autohton", semnalează comunicatul PIAROM.