Conform documentului, casele de pensii au obligativitatea de a acorda ajutorul de deces. Angajatorii au fost exoneraţi recent de această responsabilitate.

“Modelul contractului de asigurare socială, aprobat prin prezentul ordin (proiectul de ordin pus în dezbatere publică vineri 12 decembrie – n.red.), se utilizează pentru asigurarea voluntară în sistemul public de pensii începând cu data de 1 ianuarie 2018”, scrie în proiectul de ordin.  

Documentul cuprinde obligații atât pentru Casa Națională de Pensii, cât și pentru asigurat

Obligaţiile Casei:

*  Valorificarea, la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă, a stagiului de cotizare realizat în baza prezentului contract de asigurare socială și a venitului asigurat care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale conform prezentului contract.

* Certificarea, la cererea asiguratului, a stagiului de cotizare realizat în baza prezentului contract.

* Notificarea asiguratului, ori de câte ori venitul lunar asigurat este mai mic decât nivelul minim prevăzut de lege, ca urmare a modificării, prin act normativ, a nivelului câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

* În cazul neplăţii contribuţiei de asigurări sociale la termenul prevăzut în contract, Casa calculează dobânzi şi penalităţi de întârziere, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

*  Acordarea ajutorului de deces prevăzut la art.125 și 126 din Legea 263/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Obligaţiile asiguratului:

*  Achitarea contribuţiei de asigurări sociale în cuantumul şi la termenul stabilit la pct. 3.6 din prezentul contract.

 

*  Achitarea de dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru neplata contribuţiei de asigurări sociale la termenul prevăzut în contract.

* Înştiinţarea Casei asupra modificărilor survenite în termenii prezentului contract.

* Să se prezinte la sediul Casei atunci când este solicitat, respectând termenul stabilit de aceasta.

Potrivit proiectului, plata contribuţiei de asigurări sociale, se face lunar în numerar de către asigurat sau în numele asiguratului de către orice altă persoană la casieria Casei, sau prin orice alte mijloace de plată prevăzute de lege.

Termenul de achitare a contribuţiei este: lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata. Plata se poate face şi anticipat, pentru maximum 12 luni, calculate de la data intrării în vigoare a contractului.

În cazul neplăţii contribuţiei de asigurări sociale la termenul prevăzut în contract, Casa calculează dobânzi şi penalităţi de întârziere, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Dacă trec şase luni şi contribuţia tot nu s-a plătit, casa de pensii va rezilia contractul, dar tot va cere respectivele dobânzi şi penalităţi. Contribuţiile plătite, potrivit clauzelor contractuale, nu se vor da înapoi.

Vezi aici proiectul de Ordin