Conform proiectului de lege, atribuţiile ceferiştilor din cadrul Autorităţii de Reformă Feroviară sunt stabilirea şi implementarea măsurilor necesare pentru concentrarea reţelei de transport feroviar pe o reţea care poate fi administrată eficient de către operatorul de infrastructură feroviară. Şi achiziţionarea de material rulant destinat prestării serviciilor publice de transport public feroviar pe care le va pune la dispoziţia operatorilor de servicii numai pe bază de proceduri aprobate prin Hotărâre a Guvernului României  pe bază de criterii de transparenţă şi vizibilitate care să asigure o piaţă competitivă în domeniul feroviar intră în atribuţiile ARF.

Ministerul Transporturilor a propus înființarea ARF având în vedere faptul că România a aprobat Master Planul General de Transport, reprezentând una dintre condiţionalităţile ex-ante pentru a beneficia de fonduri din bugetul alocat României din fonduri structurale destinate infrastructurii de transport feroviar, se arată în expunerea de motive, conform clubferoviar.ro

. De asemenea, ministerul de resort a motivat decizia înființării ARF ţinând de cont de faptul că România trebuie să implementeze conform Master Planului General de Transport aprobat reforma în sectorul feroviar orientată pe patru direcţii de acţiune precum:

   – restructurarea reţelei de transport feroviar în sensul concentrării pe o reţea de transport eficientă astfel încât alocarea de fonduri pentru întreţinere, mentenanţă şi reparaţii curente să fie orientată pentru o reţea de transport feroviar sustenabilă din punct de vedere economic;
   – atribuirea contractelor de servicii publice pentru operarea pe linia de cale ferată pentru transportul public de călători să aibă loc numai pe bază de licitaţii organizate conform legii pentru operatorii de transport feroviar;
   – introducerea indicatorilor de performanţă care să stea la baza monitorizării contractelor de servicii publice legal încheiate;
   – introducerea unor programe de eficientizare a activităţilor desfăşurate în sectorul de transport feroviar, inclusiv pentru CFR SA, care trebuie să fie implementate de o structură specializată organizată sub autoritatea Ministerului Transporturilor.