'Doresc noii conduceri a ANCOM să continue negocierile pentru Palatul Telefoanelor. Mi se pare că era un simbol pentru industria de comunicaţii şi mi-ar fi plăcut ca Autoritatea să funcţioneze acolo, cu toate că implică şi nişte riscuri. Clădirea e foarte veche, dar este ilustrativă. Mi-aş dori ca atunci când mai vin în vizită la ANCOM să vin la Palatul Telefoanelor. Palatul Telefoanelor este pe lista monumentelor istorice şi oricând proprietarul va dori să-l vândă va trebui să ofere Guvernului şi autorităţii locale posibilitatea să acceseze la preţul de vânzare stabilit de piaţă. Oricând vor exista prilejuri pentru achiziţionarea lui', a spus Marinescu. 

Proprietarul Palatului Telefoanelor, compania Telekom, şi-a exprimat punctul de vedere încă din 2015 pe subiectul vânzării clădirii respective. 

Astfel, la vremea respectivă, fostul şef al Telekom România, Nikolai Beckers, a susţinut că vânzarea Palatului Telefoanelor nu este o prioritate pe agenda grupului de telecomunicaţii. 

În data de 17 octombrie 2014, s-a finalizat dezbaterea publică privind procesul decizional de exercitare din partea Ministerului pentru Societatea Informaţională a dreptului de preempţiune al statului cu privire la Palatul Telefoanelor, clădire scoasă la vânzare de Telekom Romania Communications, în proprietatea căreia se află. 

Telekom Romania Communications a informat, pe 24 septembrie 2014, că scoate la vânzare prin licitaţie trei proprietăţi din centrul Bucureştiului, respectiv Palatul Telefoanelor, clădirea Tandem şi proprietatea din strada Matei Millo, preţul de pornire fiind de 21,6 milioane de euro. 

Valoarea de piaţă a pachetului este la nivelul altor proprietăţi similare ca dimensiune şi relevanţă şi a fost stabilită de evaluatori independenţi. Tranzacţia urma să fie derulată prin intermediul unei licitaţii, iar câştigătorul să fie entitatea cu cea mai avantajoasă ofertă atât în ceea ce priveşte preţul, cât şi alte condiţii relevante în context. 

MSI a atras, atunci, atenţia asupra faptului că, în conformitate cu ordinul ministrului Culturii nr. 2314/2004, imobilul 'Palatul Telefoanelor" se află pe lista monumentelor istorice, iar clădirile monument istoric pot fi vândute numai după permiterea exercitării dreptului de preempţiune al statului român (în cazul în care Ministerul Culturii nu îşi exercită acest drept în termenul prevăzut de legislaţie, acest drept se transferă autorităţii locale), sub sancţiunea nulităţii absolute a vânzării. 

Potrivit MSI, printr-o notă trimisă în luna iunie 2014, societatea Romtelecom a informat ministerul cu privire la faptul că Palatul Telefoanelor este clădire monument istoric şi că, după obţinerea aprobării vânzării de la Consiliul de Administraţie al societăţii, Romtelecom are obligaţia de a înştiinţa statul român, prin Ministerul Culturii, asupra intenţiei de vânzare. 

Ministerul de resort a menţionat că în imobilul ''Palatul Telefoanelor" sunt în funcţiune echipamente critice de comunicaţii a căror co-locare este deosebit de costisitoare, iar din punct de vedere tehnic necesită măsuri speciale. 

AGERPRES