Art. I. – Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 566 din 28 iunie 2004, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Alineatul (6) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:
„(6) In anul 2005, cererile prevazute la alin. (1) si (3) se vor depune pana cel tarziu la data de 30 aprilie.“
2. La articolul 7, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
„(7) Incepand cu anul 2006, cererile prevazute la alin. (1) si (3) se vor depune in fiecare an pana cel tarziu la data de 31 martie, daca prin hotararea Guvernului prin care se actualizeaza anual calendarul pentru acordarea ajutorului financiar, conform art. 10 alin. (2), nu s-a prevazut un alt termen.“
3. Alineatul (5) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
„(5) Pentru anii urmatori lista va fi publicata, prin intermediul portalului, la data de 1 mai, cu exceptia anului 2005, cand lista va fi publicata, prin intermediul portalului, la data de 1 iunie.“
4. La articolul 10 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
„(2) Calendarul pentru acordarea ajutorului financiar prevazut in prezenta lege va putea fi actualizat in fiecare an printr-o hotarare a Guvernului.“
Art. II. – Prevederile Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.294/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 794 din 27 august 2004, cu modificarile ulterioare, se modifica in mod corespunzator.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

    Contrasemneaza:    
    p. Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,    
    Florin Bejan, secretar de stat    
    Ministrul educatiei si cercetarii,    
    Mircea Miclea    
    p. Ministrul finantelor publice,    
    Sebastian Bodu, secretar de stat

Bucuresti, 14 aprilie 2005.
Nr. 28.