2.690/1998, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 59 din 11 februarie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea continutul prevazut in anexa nr. 1. Art. II. – Se aproba modelul si continutul formularului „Declaratie rectificativa”, cod 14.13.01.00/R, prevazut in anexa nr. 2. Art. III. – Formularul prevazut la art. II se completeaza si se depune potrivit instructiunilor prevazute in anexa nr. 3. Art. IV. – Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularului „Declaratie rectificativa”, cod 14.13.01.00/R, sunt prezentate in anexa nr. 4. Art. V. – Platitorii de impozite si taxe au obligatia depunerii in format electronic a formularului „Declaratie rectificativa”, cod 14.13.01.00/R. Art. VI. – Formatul electronic al formularului „Declaratie rectificativa” se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice si se transmite organului fiscal competent pe discheta 3 1/2 inch, 1.440 MB, compatibila MS-DOS. Formatul electronic va fi insotit de formularul editat de platitori cu ajutorul programului de asistenta, semnat si stampilat, conform legii. Programul de asistenta este pus la dispozitia contribuabililor gratuit de unitatile fiscale subordonate sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro. Art. VII. – Anexele nr. 1, 2, 3 si 4 fac parte integranta din prezentul ordin. Art. VIII. – Directia generala de proceduri pentru gestiunea veniturilor bugetului general consolidat, Directia generala a tehnologiei informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, dupa caz, directiile interesate din cadrul Ministerului Finantelor Publice vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. Art. IX. – Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.