nr. 1.232/2004 pentru aprobarea Procedurii privind deducerea din venitul anual global a cheltuielilor pentru reabilitarea locuintei de domiciliu, destinate reducerii pierderilor de caldura in scopul imbunatatirii confortului termic, al art. 4 alin. (1) pct. 12 si al art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, presedintele Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie emite prezentul ordin.Articol unic. – (1) Se aproba Procedura de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2005 de infiintare si dezvoltare de incubatoare de afaceri, prevazuta in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin. (2) Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la data publicarii.Partea I.Sectiunea I.a.Cadrul General 1. Contextul si problematica abordata Scopul principal al actualului program este acela de a contribui la dezvoltarea sectorului IMM din Romania prin crearea unor noi locuri de munca dar si prin cresterea nivelului de trai a populatiei din zonele vizate. In cadrul programului „Infiintarea si dezvoltarea de incubatoare de afaceri in Romania” se vor acorda alocatii financiare nerambursabile pentru a asigura functionalitatea IMM precum si dezvoltarea economica si sociala a zonelor propuse. De asemenea programul vizeaza si cresterea numarului de activitati economice durabile si reducerea ratei de somaj. 2. Obiectivele politicii guvernamentale pentru sustinerea dezvoltarii sectorului IMM Perspectiva dezvoltarii pe termen lung a sectorului IMM-urilor din Romania are in vedere urmatoarele obiective generale: · Integrarea sectorului IMM-urilor in domeniul economic al UE; · Consolidarea unui sector dinamic al intreprinderilor mici si mijlocii, capabil sa faca fata fortelor concurentiale si competitiei internationale; · Crearea de noi locuri de munca si implicarea activa a tinerilor pe piata muncii; · Imbunatatirea culturii de afaceri; · Dezvoltarea infrastructurii de afaceri; · Deschiderea de noi piete. 3. Principiile urmarite in vederea dezvoltarii sectorului IMM – Crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltarii si cresterii IMM-urilor; – Incurajarea competitiei; – Facilitarea accesului la finantare; – Facilitarea exporturilor; – Promovarea culturii antreprenoriale si imbunatatirea performantelor de conducere. 4. Contributia IMM in ceea ce priveste generarea de valoare adaugata bruta si ocuparea fortei de munca In urma statisticilor existente contributia sectorului IMM la crearea de valoare adaugata bruta in 2002 a fost de 56%; firmele mici si microintreprinderile au contribuit cu 32% la acest procent, iar firmele mijlocii cu 25%. Intre anii 2000-2002 contributia IMM s-a mentinut constanta, fapt datorat in exclusivitate firmelor mici cu 10-49 de salariati. Desi firmele mijlocii au inregistrat un declin usor, per total, contributia IMM la formarea PIB-ului a inregistrat variatii neglijabile. IMM sunt concentrate in sectorul privat. In anul 2002, contributia IMM la crearea de valoare adaugata bruta a inregistrat valori nesemnificative de aproximativ 0,5% din total. Pe ansamblu contributia firmelor din sectorul public a fost de 27%, iar firmele mari din acest sector au contribuit cu 42%, in principal datorita firmelor de opereaza in sectorul serviciilor. In anul 2002, in Romania erau inregistrate in total circa 404.675 companii, dintre care 402.359 firme cu capital privat. In prezent, aceste companii detin un coeficient mare de angajare de circa 1.844.312. In 2001, 91,2% din totalul IMM din Romania detineau statutul de micro-intreprindere. In general majoritatea IMM din Romania detin statutul de micro-intreprinderi. Urmatoarele rezultate provin din analiza pe clase de marime a sectorului IMM: – microintreprinderile: au ca activitate principala comertul. In anul 2000 au avut o pondere de 66% respectiv 63% in urmatorul an; – firmele mici: activitatea principala este reprezentata de industrie intr-un procent de 60%. Comertul reprezinta 40% din activitatile acestui sector; – firmele mijlocii: activitatile principale sunt realizate in industrie si constructii, intr-un procent de 60%. Incubatorul de afaceri se constituie in scopul incurajarii start-up-urilor, care reprezinta un segment important al infrastructurii necesare dezvoltarii spiritului antreprenorial si promovarii sectorului IMM din Romania. Incubatorul de afaceri se constituie in scopul sprijinirii procesului de creare al unor noi intreprinderi de succes, asigurandu-le o gama larga si integrata de servicii conform Anexei 2A. 5. Experiente anterioare Primele incubatoare de afaceri au fost infiintate in Romania la inceputul deceniului ‘90, in principal cu asistenta Phare/CRIMM. In cadrul programului Phare/PAEM a fost publicat un manual al incubatoarelor de afaceri, care cuprinde toate elementele de baza si etapele care trebuie parcurse pentru infiintarea si functionarea IA. Intr-un numar limitat de cazuri in implementarea incubatoarelor de afaceri au fost implicate si institute de tehnologie si cercetare. Unul dintre aceste cazuri este cel al ICTCM din Bucuresti. Au fost infiintate ulterior mai multe astfel de incubatoare, finantate cu ajutorul diversilor donatori, ca de exemplu: Phare, prin intermediul Programului FIMAN/PAEM si Banca Mondiala, in regiuni subdezvoltate sau in regiuni afectate de declinul industrial si restructurare. S-au initiat contacte, schimburi de experienta si colaborari cu structuri individuale, precum si cu alte retele internationale de incubatoare, centre de promovare a inovatiilor, parcuri tehnologice din UE si CEEC. In prezent in Romania numarul si impactul incubatoarelor este destul de scazut pentru a satisface nevoile specifice ale IMM-urilor aflate in stadiul de inceput sau care functioneaza deja. Avand o distributie geografica inegala si o rata de supravietuire foarte mica, o serie de incubatoare infiintate cu sprijin international au incetat sa functioneze in momentul in care s-a incheiat finantarea, dat fiind faptul ca sprijinul din partea autoritatilor locale/guvernului/sectorului privat a fost inexistent sau insuficient pentru a le mentine in functiune pana cand acestea ar fi putut sa se autosustina. Constituirea lor nu a avut la baza planuri de afaceri pe termen lung si parteneriate care sa asigure finantarea dupa incetarea sustinerii financiare a donatorilor. Incubatoarele de afaceri constituie un mecanism eficient de stimulare a infiintarii si dezvoltarii IMM-urilor. Guvernul si organizatiile internationale recunosc ca este nevoie sa se imbunatateasca capacitatea incubatoarelor de afaceri existente si sa se consolideze reteaua lor din Romania. Programul national multianual pe perioada 2002-2005 de infiintare si dezvoltare de incubatoare de afaceri asigura o interventie coerenta si pe termen mediu din partea guvernului. 6. Obiectivul de dezvoltare si impactul anticipat Obiectivul de dezvoltare al programului este acela de a contribui la cresterea nivelului de trai din Romania prin dezvoltarea IMM-urilor si crearea de noi locuri de munca. Programul va realiza acest lucru prin infiintarea de noi incubatoare de afaceri, care vor asigura IMM-urilor servicii de sprijin subventionate. Impactul anticipat al proiectului urmareste crearea unei retele de incubatoare de afaceri in Romania, care va permite: – infiintarea si dezvoltarea de IMM inovatoare, capabile sa utilizeze in mod eficient resursele existente in sistemul de cercetare si tehnologie si sa creeze noi locuri de munca; – crearea unei relatii eficiente intre potentialul tehnologic si cel antreprenorial; – utilizarea rezultatelor obtinute in domeniul cercetarii si tehnologiei in scopul dezvoltarii infrastructurii mediului economic; – utilizarea unui nivel mai inalt de calificare; r- imbunatatirea accesului IMM-urilor incubate la informatii, consultanta, surse de finantare, precum si la servicii si echipamente specifice de cercetare; rn- cresterea numarului de locuri de munca si a dezvoltarii economice in regiunile tinta; rn- utilizarea facilitatilor, a resurselor umane si a materialelor existente in zona; rn- corelarea activitatilor incubatorului cu cele ale intreprinderilor existente in zona, fie oferindu-le produse, fie utilizand produsele acestora. rnrn7. Planul National de Dezvoltare Regionala rnIn cadrul prezentului program se regasesc obiectivele specifice ale Planului National de Dezvoltare Regionala dupa cum urmeaza: rn1. Dezvoltarea infrastructurii sociale si de afaceri indiferent de conditiile de mediu. Dezvoltarea infrastructurii rn2. Imbunatatirea mediului de afaceri prin exploatarea potentialului economic al regiunii, datorita stimularii active a competitivitatii si eficientei IMM-urilor. Dezvoltarea mediului de afaceri rn3. Imbunatatirea aptitudinilor profesionale prin intermediul actiunilor de trainining si al cursurilor de formare tehnica, pentru a dezvolta o forta de munca adaptabila cerintelor pietei. Dezvoltarea resurselor umane si cresterea ratei de angajare rnIn procesul de programare a strategiei alese, este important ca strategia aleasa sa fie de tip netraditionalist si centrata pe urmatoarele principii generale: rn• integrare; rn• concentrarea resurselor; rn• parteneriate. rnPe parcursul dezvoltarii sale programul va oferi posibilitatea implicarii unor noi parteneri, precum institutii bancare, firme de consultanta, institutii de micro-finantare, alte autoritati centrale/locale, finantatori internationali, care vor putea contribui cu resurse financiare sau de alta natura. rnrnSectiunea I.b.rnStrategia programului rnrn1. Administrarea Incubatoarelor rnDatorita situatiei economice si sociale la nivelul judetelor Hunedoara, Brasov si Alba, Guvernul Romaniei este direct interesat in rezolvarea problemei create prin disponibilizarea unui mare numar de angajati din sectorul de stat. In acest context, programul va debuta cu o faza pilot, care va avea ca finalitate infiintarea a trei incubatoare de afaceri in zonele Hunedoara, Brasov si Alba. In urmatorii ani programul se va extinde la nivel national, in baza unui studiu de evaluare preliminar, prin care se vor determina si cuantifica situatia actuala precum si necesitatile infiintarii de noi incubatoare de afaceri in alte zone, precum Iasi si Dolj. rnIncubatorul de afaceri se constituie printr-un act de asociere in participatiune incheiat intre reprezentanti ai autoritatilor publice locale, societati comerciale, Agentii de Dezvoltare Regionala care au calitatea de parteneri locali, capacitatea de a gazdui si administra un incubator de afaceri (IA), precum si de a acorda asistenta tehnica si de a instrui potentialii intreprinzatori in perioada premergatoare incubarii. rnContractul de asociere in participatiune va contine clauze specifice referitoare la durata contractului, contributia partilor in scopul asigurarii serviciilor si facilitatilor comune oferite de incubatorul de afaceri, conditii de asigurare a spatiului incubatorului si a utilitatilor. rnAsocierea in participatiune este constituita in conformitate cu dispozitiile art. 251-256 Cod Comercial. Asocierea in participatiune are drept obiect infiintarea, functionarea si dezvoltarea incubatorului de afaceri. rnAsociatia nou creata, in coordonare cu PNUD, va subcontracta ulterior o companie specializata, care va deveni Administrator al Incubatorului si care se va ocupa de managementul Incubatorului de Afaceri. rnProcedura generala pentru infiintarea incubatoarelor de afaceri incepe cu selectarea societatii comerciale care are calitatea de Administrator al Incubatorului. Prin intermediul Administratorului Incubatorului, care va fi o companie subcontractata, IMM-urile vor beneficia de asistenta financiara si tehnica in cadrul prezentului program. AI va fi responsabil de aspectele operationale si de conducerea Incubatorului de Afaceri, fara a detine insa majoritatea actiunilor. rnSelectia Administratorului Incubatorului, care indeplineste toate criteriile prevazute in Anexa 1A – Procedura de selectie a Administratorului Incubatorului si in Caietul de Sarcini – se va face printr-una din procedurile de achizitie publica, prevazute de legislatia in vigoare. Aceste criterii vor tine seama in special de existenta premizelor favorabile si a altor resurse materiale pentru realizarea IA, a experientei acestora in domeniul managementului afacerilor, de existenta resurselor umane proprii, de capacitatea de a mobiliza resursele financiare suplimentare necesare pentru functionarea IA dupa incheierea programului. rnAnexa 1A contine de asemenea si descrierea procedurii de selectie, precum si documentatia care va fi elaborata si inaintata in vederea selectiei, de catre fiecare societate comerciala. rnSelectia acestora se va organiza in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobata prin Legea nr. 212/2002, cu modificarile ulterioare, si cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a O.U.G. nr. 60/2001. rnAdministratorul Incubatorului (AI) va avea rolul si responsabilitatile definite in Anexa 1B a prezentului Document Proiect. Administratorul Incubatorului va administra activitatea IA, beneficiind de asistenta financiara si tehnica acordata prin intermediul programului, in baza prezentului Document Proiect. rnPrin prezentul program vor fi partial finantate cheltuielile (in conformitate cu bugetul prezentat in Anexa 4 la prezentul document) pentru: rn• amenajarea incubatoarelor de afaceri; rn• administrarea programului; rn• retribuirea Echipei de Program; rn• alocatii financiare nerambursabile destinate infiintarii si sustinerii activitatilor specifice IA; rn• instruirea a maximum 100 de potentiali intreprinzatori/incubator; selectia a 20 de intreprinzatori/incubator in baza celor mai bune planuri de afaceri intocmite de catre acestia, dintre care: rnt- maximum 10 societati comerciale vor fi nou infiintate; rnt- minimum 10 societati comerciale vor prezinta un istoric de functionare de cel putin 2 ani. rnAnexa 4 va fi aprobata de catre partenerii in program in termen de 30 de zile de la data notificarii de catre ANIMMC a publicarii in M.O. a documentelor referitoare la procedura de implementare a programului. rnAlocatiile financiare nerambursabile destinate infiintarii si sustinerii activitatilor specifice incubatoarelor de afaceri vor fi eliberate de catre PNUD in mai multe transe, conform Memorandumului de intelegere, astfel: rn1. prima transa, reprezentand maximum 30% din bugetul anual alocat fiecarui incubator pentru: initierea activitatilor specifice incubatorului, promovarea la nivel local a programului, instruirea intreprinzatorilor, selectia in vederea constituirii de societati comerciale in scopul incubarii, alocatii financiare aferente infiintarii fiecarei societati comerciale care urmeaza sa fie incubata; rn2. transele urmatoare vor fi alocate lunar pe baza rapoartelor financiare intocmite de Administratorii Incubatoarelor, insotite de documentatia justificativa (contracte de prestari servicii, facturi fiscale, chitante fiscale, ordine de plata, extrase de cont) privind cheltuielile realizate, in conformitate cu contractele incheiate de acestia cu PNUD si a contractelor de prestari servicii incheiate intre AI si IMM incubate. rnIMM-urile incubate vor beneficia astfel de alocatii financiare nerambursabile, in conformitate cu ciclul de incubare descris in Anexa 2B. rnProgramul se va derula pe perioada 2004-2007 conform alocatiilor bugetare prevazute in Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507 din 2003, pe baza contributiilor stabilite prin prezentul document. In acest sens, Administratorii Incubatoarelor vor prezenta lunar rapoarte de activitate in baza contractelor ce vor fi incheiate intre acestia si PNUD, prin care vor demonstra utilizarea eficienta a sumelor alocate si pastrarea destinatiei acestora. rnPentru a asigura respectarea stricta a obligatiilor contractuale si a administrarii in mod eficient a IA, personalul de conducere al IA va fi angajat cu implicarea directa a conducerii programului. rnSe va promova cooperarea stransa si crearea de retele intre diversele incubatoare de afaceri si intre acestea si alti factori locali sau internationali interesati. rnrn2. Beneficiarii programului rn2.1. Beneficiarii programului sunt potentiali intreprinzatori, constituiti in societati comerciale organizate in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, si a Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii si care indeplinesc, cumulativ, la data solicitarii, criteriile de eligibilitate specificate mai jos: rn2.1.1. IMM nou infiintate care au potential de dezvoltare ridicat, trebuie sa prezinte un proiect fezabil de dezvoltare prin care sa creeze minimum 3 locuri de munca in urmatorii 2 ani; rnIn cadrul programului, sunt definite ca IMM nou infiintate: rn- Agenti economici, care in termen de patru luni de la data selectiei prezinta dovada obtinerii inregistrarii si autorizarii societatii comerciale la Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul unde isi are sediul societatea; rn- Desfasoara activitati de productie de bunuri si/sau servicii. rn2.1.2. IMM cu istoric de functionare de cel putin 2 ani de la data depunerii documentatiei, trebuie sa prezinte un proiect fezabil de dezvoltare care sa permita crearea a minimum 3 locuri de munca in urmatorii 2 ani, au un bilant financiar-contabil pozitiv pe ultimii 2 ani, au un numar mediu scriptic de minimum 3 salariati, in anul fiscal anterior incubarii; rn- Desfasoara activitati de productie de bunuri si/sau servicii. rn2.2. Nu beneficiaza de prevederile programului: societatile bancare, societatile de asigurare si reasigurare, societatile de administrare a fondurilor financiare de investitii, societatile de valori imobiliare, societatile cu activitate principala de comert, activitati de intermedieri financiare, activitati auxiliare intermedierilor financiare, activitati de intermedieri imobiliare, activitati juridice, de contabilitate si revizie contabila, consultanta in domeniul fiscal, consultanta in afaceri, selectia si plasarea fortei de munca, alte activitati prestate in principal intreprinderilor. rnIntreprinzatorii selectati in urma instruirii, pe baza planurilor de afaceri, vor beneficia, in cadrul IA, de sprijin direct pentru a-si desfasura activitatea in mod eficient. rnSelectia intreprinzatorilor se va face de catre o comisie din a carei componenta vor face parte reprezentanti ai ANIMMC, PNUD si ai Administratorului Incubatorului. rnrn3. Cadrul institutional si resursele programului rnIncubatoarele de afaceri sunt, prin definitie, create pentru a sprijini si a face parte dintr-un cadru strategic, orientat in plan teritorial si axat pe prioritatile politice (ex.: dezvoltarea regiunilor) sau prin combinarea acestor doi factori. rnIn acest sens trebuie incurajata comunicarea intre ariile geografice propuse pentru a fi dezvoltate, tocmai pentru ca evolutia lor s-ar putea produce in cadrul unei retele sustenabile de Incubatoare de Afaceri care vor aplica cele mai bune proceduri in acest sens. rnDin experienta anterioara s-a observat ca cele mai sustenabile incubatoare sunt acelea care care detin o tehnologie particulara si sunt centrate pe partea de dezvoltare a mediului economic. rnAstfel managerii incubatoarelor vor fi directionati spre insusirea unor aptitudini specializate, facilitand astfel parteneriatele intre companiile client prezente. rn(ex: activarea relatiilor de afaceri intre firmele incubate) rnProgramul se bazeaza pe o stransa colaborare intre ANIMMC/PNUD si autoritatile publice locale/Administratorul Incubatorului/Agentiile de Dezvoltare Regionala, care vor fi parteneri direct implicati in implementarea programului, cu roluri si responsabilitati clar definite. rnContributiile in natura ale partilor contractului de asociere in participatiune, sub forma de locatii, servicii, materiale si resurse umane sunt esentiale pentru implementarea cu succes a programului. rnrnAgentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (ANIMMC) va asigura finantarea programului din fonduri alocate de la bugetul de stat, asa cum este prevazut in Memorandumul de intelegere si Acordul de Co-finantare, aprobate prin Hotararea de Guvern nr. 173/2004 si in Protocolul dintre Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din Romania si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare semnat la 23 aprilie 2004 pentru modificarea Memorandumului de intelegere dintre Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din Romania si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, privind Programul National Multianual pe perioada 2002-2005 de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri si a Acordului de Co-Finantare dintre Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din Romania si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare semnate la 13 octombrie 2003, aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 1.232/2004. rnANIMMC va avea responsabilitatile unei agentii nationale de executie, va numi un Coordonator National de Program, detinand controlul asupra deciziilor in derularea programului. In acest sens ANIMMC va monitoriza stadiul implementarii programului pentru a se asigura ca sunt atinse obiectivele stabilite prin prezentul Document de Proiect. rn3.1. Contributia ANIMMC pentru anul 2004 este de 10 miliarde lei, respectiv echivalentul in dolari S.U.A.*1), in conformitate cu prevederile din Anexa 3/12/23 la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507 din 2003 si a Protocolului intre Agentia Nationala Pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Co-operatie din Romania si Programul Natiunilor Unite Pentru Dezvoltare, semnat la 23 aprilie 2004 la Bucuresti, aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 1.232/2004. rnrnProgramul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) va asigura resurse financiare, din fonduri proprii, in cuantumurile stabilite in Memorandumul de intelegere si Acordul de Co-finantare, aprobate prin Hotararea de Guvern nr. 173/2004 si in Protocolul intre Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din Romania si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la 23 aprilie 2004 pentru modificarea Memorandumului de intelegere dintre Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din Romania si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare privind Programul National Multianual pe perioada 2002-2005 de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri si a Acordului de Co-Finantare dintre Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din Romania si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnate la 14 octombrie 2003, aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 1.232/2004. rnPNUD isi asuma rolul si responsabilitatile unei agentii de implementare. In aceasta calitate, PNUD va raspunde de managementul adecvat al programelor, din punct de vedere administrativ, financiar si tehnic, prin respectarea procedurilor de achizitie publica si contractare, inclusiv selectia personalului angajat in cadrul programului, asigurarea echipamentelor si a materialelor necesare, raportarea si monitorizarea implementarii programului, care va fi executat conform modalitatii de executie nationale (NEX). rnAsistenta pe care o va acorda PNUD ANIMMC, este importanta pentru realizarea obiectivelor programului. In calitatea sa de organizatie internationala de dezvoltare, si subiect de drept international public, cu o larga recunoastere, PNUD are o bogata experienta in domeniul promovarii IMM-urilor, precum si in dezvoltarea incubatoarelor de afaceri. rn3.2. Contributia PNUD pentru anul 2004 este de 10% din contributia ANIMMC, fiind reprezentata de echivalentul in dolari S.U.A.*1) al sumei de 1 miliard lei, in conformitate cu prevederile art. I din Acordul de Co-Finantare intre Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie din Romania si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la 14 octombrie 2003, aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 173/2004 si a art. I, alin. 2.4 din Protocolului intre Agentia Nationala Pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Co-operatie din Romania si Programul Natiunilor Unite Pentru Dezvoltare, semnat la 23 aprilie 2004 la Bucuresti, aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 1.232/2004.