Legea care intră în vigoare în România. Klaus Iohannis a promulgat-o acum

Președintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2023, care modifică Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 20/2014.

Aceasta vizează stabilirea unor măsuri de eficientizare a activității de privatizare pentru dezvoltarea în condiții de profitabilitate a activității operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la anumiți operatori economici, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Președintele Klaus Iohannis a promulgat, de asemenea, legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat și pentru stabilirea unor măsuri privind investițiile publice.

Ordonanța de urgență are ca obiect de reglementare transferul proiectelor de investiții în parteneriat public-privat de la Comisia Națională de Prognoză către autoritățile publice centrale de profil.

Aceasta propune reorganizarea instituției parteneriatului public-privat, permițând fiecărui partener public să deruleze procedurile de atribuire în funcție de specificul fiecărei categorii de investiții și să gestioneze contractele de investiții atribuite în parteneriat public-privat, cu monitorizarea corespunzătoare.

Totodată, prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (9) și (10) din Legea nr. 500/2002, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri este autorizat să efectueze virări de credite bugetare și de angajamente între capitole bugetare și între programe, peste limitele prevăzute, pentru finanțarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice.

Ministerul Finanțelor Publice, în baza comunicărilor transmise de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, va aproba repartizarea pe trimestre a acestor virări între capitolele bugetare.

Klaus Iohannis, presedinte, Romania
Președintele Klaus Iohannis / SURSA FOTO: Administrația Prezidențială

A semnat și legea privind gestionarea financiară a fondurilor europene

Șeful statului a semnat și legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 141/2022 pentru completarea articolului 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

Actul normativ creează cadrul legal necesar pentru finalizarea proiectelor în condiții optime, până la atingerea obiectivelor stabilite. Acesta prevede completarea finanțării externe nerambursabile din Programul Operațional Capacitate Administrativă, obiectiv specific 2.3, cu fonduri de la bugetul de stat pentru activitățile ce vor continua după perioada de eligibilitate a programării bugetare 2014-2020, disponibile până la data de 31.12.2023.

Președintele Klaus Iohannis a promulgat și legea pentru modificarea art. 17 alin. (4) din Legea nr. 160/1998 privind organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar, transmite Administrația Prezidențială.

Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea articolului 17, alineatul (4) din Legea nr. 160/1998, pentru a transpune corect dispozițiile articolului 5, alineatul (3) din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005, care se referă la recunoașterea calificărilor profesionale. Această modificare este necesară pentru a îndeplini obligațiile care revin României în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene.