Noi măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii

Uniunea Salvați România (USR) a informat, duminică, că dacă se aprobă o anumită ordonanță despre reguli mai stricte în construcții, inclusă pe lista de discuții a Camerei Deputaților pentru luni și marți, casele neautorizate făcute pentru turism pe terenuri private nu vor mai fi dărâmate.

PNL și PSD doresc să nu se mai dărâme aceste construcții ilegale, dacă sunt făcute pentru turism. Aceleași reguli speciale ar urma să fie aplicate și caselor pentru turism și celor făcute la maxim 200 de metri de la malul mării, în stațiunile de pe litoralul Mării Negre.

„PSD şi PNL vor să nu mai fie demolate construcţiile ilegale cu destinaţie turistică ridicate pe proprietăţi private în staţiuni turistice, zone construite protejate, zone de protecţie a monumentelor istorice, rezervaţii naturale.

Acelaşi tratament preferenţial ar urma să se aplice construcţiilor cu destinaţie turistică şi construcţiilor realizate în limita a 200 de metri de la linia de coastă, din staţiunile turistice şi din localităţile aflate pe litoralul Mării Negre”, a informat, duminică, partidul politic.

Ce prevede forma care se supune dezbaterii şi votului plenului?

„Prin derogare de la prevederile art. 28, 31 şi 32 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, toate construcţiile cu destinaţie turistică din zonele cu potenţial turistic, staţiunile turistice, zonele construite protejate, zonele de protecţie a monumentelor istorice, rezervaţiile naturale şi alte asemenea, precum şi construcţiile cu destinaţie turistică şi construcţiile realizate în limita a 200 de metri de la linia de coastă, din staţiunile turistice şi din localităţile aflate pe litoralul Mării Negre, executate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, aflate pe terenuri proprietate publică ori privată, finalizate sau în curs de execuţie, se desfiinţează”, prevede legislația actuală.

Forma care se supune dezbaterii şi votului plenului:

„Prin derogare de la prevederile art. 28, art.31 şi 32 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, toate construcţiile cu destinaţie turistică din zonele cu potenţial turistic, staţiunile turistice, zonele construite protejate, zonele de protecţie a monumentelor istorice, rezervaţiile naturale şi alte asemenea, precum şi construcţiile cu destinaţie turistică şi construcţiile realizate în limita a 200 de metri de la linia de coastă, din staţiunile turistice şi din localităţile aflate pe litoralul Mării Negre, executate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, aflate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului, finalizate sau în curs de execuţie, se desfiinţează.”

Ce prevede legea în forma actuală

Art. 1. – (1) Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil – teren şi/sau construcţii – identificat prin număr cadastral, în cazul în care legea nu dispune altfel.

Pentru realizarea lucrărilor de construcţii şi/sau deviere care privesc exclusiv racordarea/branşarea la reţelele tehnico- edilitare existente în zonă, acordul/autorizaţia administratorului drumului se emite de autorităţile competente în numele operatorilor de reţele tehnico-edilitare, pe baza cererii formulate de beneficiarul obiectivului şi în considerarea drepturilor legale de care beneficiază operatorul de reţea. Autorizaţiile de construire pentru imobil şi acordul/autorizaţia administratorului drumului pentru instalaţiile de racordare la utilităţi se emit concomitent. Imposibilitatea emiterii unui/unei acord/autorizaţii al/a administratorului drumului pentru realizarea instalaţiei de racordare la una din utilităţi nu va bloca procesul de emitere a celorlalte autorizaţii de construire pentru imobil şi alte utilităţi.

(2) Construcţiile civile, industriale, inclusiv cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, agricole sau de orice altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, emisă în condiţiile prezentei legi, şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), executarea lucrărilor de construcţii cu caracter special, care se realizează în baza tratatelor/acordurilor în vigoare 2 la care România este parte, se reglementează prin aranjamentele de implementare/acorduri le tehnice înţelegeri le/memorandumuri le de implementare a tratatelor respective, adoptate potrivit legislaţiei în vigoare, cu condiţia avizării documentaţiei tehnice potrivit legislaţiei în vigoare.