„Comunităţile evreieşti din întreaga lume se pregătesc să întâmpine Pesah, o sărbătoare ce aminteşte de voinţa puternică a poporului evreu de a-şi făuri propriul destin. Pesah reprezintă o lecţie puternică a istoriei care ne relevă, de fiecare dată, triumful libertăţii şi demnităţii umane în faţa robiei şi a tiraniei.

Îmi exprim preţuirea pentru contribuţia pe care comunitatea evreiască a adus-o dezvoltării şi modernizării României, pentru implicarea în demersurile dedicate cultivării solidarităţii şi dialogului social”, a transmis premierul, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Nicolae Ciucă, mesaj pentru comunitatea evreiască înainte de Sărbătoarea Pesah

Nicolae Ciucă a adăugat că „angajamentul Guvernului României în ceea ce priveşte promovarea vieţii evreieşti, a coeziunii, diversităţii, drepturilor şi libertăţilor fundamentale, combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării şi discursului instigator la ură”.

Acesta a urat membrilor şi conducerii Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România dar și evreilor din toată lumea, pace, liniște sufletească, împliniri și prosperitate.

„Transmit membrilor şi conducerii Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, precum şi evreilor din întreaga lume gândurile mele bune, alături de urările de pace, linişte sufletească, împliniri şi prosperitate! Hag Pesah Sameah!”, a încheiat prim-ministrul, potrivit comunicatului.

Marcel Ciolacu a transmis, la rândul său, un mesaj înaintea celei mai importante sărbători iudaice

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis, la rândul său, un mesaj evreilor din România cu ocazia sărbătorii Pesah. Aceasta reprezintă cea mai importantă sărbătoare iudaică, ce marchează eliberarea poporului evreu de sub robia egipteană.

„Sărbătoarea Pesah – cea mai importantă sărbătoare iudaică, îmi oferă plăcuta ocazie să transmit conducerii Federației Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic, întregii comunități evreiești din țara noastră cele mai sincere și calde urări de prietenie, considerație și respect. Este sărbătoarea când familia evreiască se reunește pentru a actualiza mesajul eliberării din robia egipteană, acela al valorizării și conștientizării importanței dreptului fundamental la libertate sub toate aspectele ei și pentru a cinsti trecutul”, a transmis acesta.

Marcel Ciolacu a vorbit, totodată, și despre înființarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România, relatează Gândul.

„Istoria comunității evreiești din România se împletește de sute de ani cu istoria poporului român, cu o bogată moștenire culturală și religioasă, având de apărat valori care ne dau identitate, români și evrei deopotrivă.

Împreună am reușit să fundamentăm relațiile inter-umane, să construim modele europene de bune practici prin promovarea Legii de înființare a Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România, prin completarea programei școlare liceale cu studierea istoriei evreilor sau acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de regimurile instaurate in România anilor 1940-1945.

Aș vrea să-mi exprim și cu această ocazie convingerea că și pe mai departe comunitatea evreiască din țara noastră va avea același rol important și benefic în societatea românească. Hag Pesah Sameah!”, a declarat liderul PSD.