În cadrul întâlnirii s-a decis monitorizarea de către reprezentanţii sindicatelor din cadrul fiecărui judeţ/municipiului Bucureşti, împreună cu inspectoratele şcolare şi conducerile unităţilor de învăţământ, a desfăşurării în condiţii optime a activităţilor didactice atât în sistem online, cât şi faţă în faţă şi asigurarea consilierii cadrelor didactice în vederea îmbunătăţirii actului educaţional, informarea de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării a tuturor unităţilor de învăţământ în privinţa securizării şi utilizării optime a platformelor educaţionale G suite for Education şi Microsoft Office 365 A1; angajamentul celor două federaţii reprezentative din învăţământul preuniversitar de a susţine demersurile Ministerului Educaţiei şi Cercetării, astfel încât toate cadrele didactice să utilizeze cu încredere tehnologia în activităţile de predare-învăţare-evaluare în sistem online, conform unui comunicat al MEC.

Desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului

Trebuie menționat că s-a mai decis realizarea unei declaraţii-angajament ce urmează a fi asumată de cadre didactice, elevi şi părinţi, declaraţie care va veni în completarea prevederilor Metodologiei-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Prin această declaraţie este vizată protejarea dreptului la imagine atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru elevi, simplificarea/eliminarea unor standarde ARACIP şi promovarea lor prin hotărâre de guvern, continuarea procesului de debirocratizare a activităţii cadrelor didactice, acordarea posibilităţii cadrelor didactice de a oferi feedback, sub forma unui chestionar, pentru activitatea desfăşurată de către conducerea unităţii de învăţământ, pentru activitatea desfăşurată la nivelul inspectoratului şcolar şi pentru activitatea elevilor, dar şi elaborarea de către Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie a chestionarului de feedback pentru activitatea cadrelor didactice.

De asemenea, în cadrul întrevederii au fost discutate chestiuni referitoare la Normele metodologice prevăzute de Legea 185/2020 privind desfăşurarea orelor de pregătire pentru evaluări/examene naţionale şi/sau pentru obţinerea performanţei educaţionale, precum şi de învăţare remedială, dar şi despre acelea privind reducerea normei didactice de predare cu 2-4 ore/săptămână a profesorilor care desfăşoară activitatea de mentorat.