Ministrul Educației a participat la întâlnirea organizată la sediul Guvernului de Prim-ministrul României, Florin Cîțu, cu reprezentanții federațiilor reprezentative din învățământ și ai asociatiilor
studenților si elevilor (Federatia Sindicatelor Libere din Invățământ, Federația Sindicatelor din educație „Spiru Haret”, Federația naționala sindicală Alma Mater, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România, Uniunea Studenților din România, Uniunea Națională a Studenților din România, Liga Studenților Români din Străinatate, Federația Asociațiilor Studenților în Medicină din România și Consiliul Național al Elevilor)

Ce s-a stabilit în cadrul discuției privind situația Educației

A. Reprezentanții sindicatelor din educație au avansat în discuție solicitări privind salarizarea personalului din învățământ, inclusiv clarificarea modului de calcul al salariilor din perspectiva
deciziilor instanțelor judecătorești, necesitatea urgentării vaccinării personalului din învățământ și susținerea unor măsuri de reforma a sistemului prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
Reprezentanții Guvernului au subliniat faptul că finanțarea și reforma sistemului de educație reprezintă o prioritate si toate masurile ce urmeaza sa fie luate sunt in concordanta cu interesul
comun pentru rezolvarea problemelor cronice de la nivelul sistemului de educație. S-a remarcat disponibilitatea Premierului României pentru un dialog constructiv în vederea identificării celor mai bune soluții adaptate la realitățile existente, ca răspuns la multiplele probleme existente în sistemul de educație.

Din discuții au rezultat următoarele:

1. Înțelegerea importanței unei salarizări motivante în sistemul de educație, inclusiv prin diferențiere pe baza unor criterii de performanță, precum și prin alte drepturi de natură
salarială (sporuri sau vouchere);
2. Necesitatea urgentării procesului de vaccinare a personalului din învățământ. În acest sens, Ministerul Educației a transmis deja în cursul acestei seri către CNCAV elementele necesare
organizării procesului de vaccinare prioritară a personalului din învățământ;
3. Procentul din Planul Național de Redresare și Reziliența alocat educaței va fi cu siguranță mai mare de 3%, raportat corespunzător la nevoile și importanța reformei în educație (școli
reziliențe, sustenabile și sigure, creșterea accesului la educație, dezvoltarea rutelor flexibile de educație profesională și digitalizare educație);

4. O nouă întâlnire de lucru cu Premierul României va avea loc în data de 10 martie 2021, dată la care se va constitui un grup de lucru format din reprezentanți ai guvernului și ai
federațiilor sindicale reprezentative, urmând a se stabili și calendarul de soluționare a principalelor probleme din sistemul de educație.

B. Reprezentanții elevilor au avansat în discuție aspecte care privesc cadrul legal privind decontarea transportului, accesul egal la educație, implicarea elevilor în evaluarea cadrelor
didactice, nevoia de investiții în infrastructura școlara, costul standard per elev, bursele elevilor și susținerea educației prin PNRR.

Ce a rezultat din discuție

1. Sumele necesare decontării navetei elevilor care nu sunt scolarizați în localitatea de domiciliu se regasesc în bugetul Ministerului Educației;
2. Sumele necesare asigurării facilităților pentru trasnportul feroviar și cu metroul se regăsesc în bugetul Ministerului Transporturilor;
3. Transportul local al elevilor va fi asigurat, conform legii, din bugetele autorităților admnistrației publice locale;
4. Pentru prima oară s-a asigurat plata burselor elevilor de la bugetul de stat prin bugetele autorităților administrației publice locale, în suma de 536 milioane lei, cu stabilirea
cuantumului minim obligatoriu de 100 de lei/luna. Suma alocată din bugetul de stat pentru bursele elevilor constituie o dublare a sumei acordate cu această destinație de către
autoritățile locale în anul precedent;
5. Creșterea cu 26 % a bugetului destinat costului standard/elev – componenta de cheltuieli materiale; acest buget va asigura o creștere a acestei componente cuprinsă între 15% – 35
% pentru mediul urban, respectiv mediul rural, contribuind substanțial la asigurarea echității în educație;
6. Susținerea metodologiei de acordare a feed back- ului din partea elevilor pentru activități didactice;

C. Reprezentanții studenților au propus în discuție aspecte care privesc transportul studenților, internaționalizarea învățământului superior, aspecte care privesc finanțarea și
susținerea activităților de interes pentru studenți, precum aspecte referitoare la implicarea studenților în adoptarea deciziilor la nivelul universităților.

Propuneri ale reprezentanților studenților

1. Cu privire la decontarea transportului studenților, reprezentanții guvernului au propus sprijin pentru decontarea a 50% din transportul feroviar, cu titlu de propunere obiectivă
corect raportată atât la realitățile bugetare curente, cât și la practicile europene în domeniu. Nu a fost exclusă însă ipoteza promovării unor amendamente în cadrul procesului
de adoptare a Legii bugetului în Parlament, amendamente care să vizeze suplimentarea drepturilor studenților prin asigurarea gratuității pentru un număr de 12 călătorii dus-întors
între localitatea de domiciliu și universitate, pe durata anului universitar.
2. Reprezentanții guvernului au susținut deblocarea unei sume de 250 milioane lei din soldul universităților, cu destinație cheltuieli de capital și susținere burse studenți, alături de suma
deja bugetată fără nicio diminuare a componentei de finanțare a burselor studenților, în raport cu anul precedent;
3. Reprezentanții guvernului au susținut promovarea unei inițiative legislative care să permită utilizarea unui cuantum de maximum 10% din finanțarea de bază pentru cheltuieli de
investiții în beneficiul comunităților academice;
4. S-a stabilit de comun acord importanța finanțării obiectivelor aferente reformei în învățământul superior în cadrul PNRR, inclusiv finanțarea bibliotecilor și Centrelor de
Consiliere și Orientare în Carieră;
5. S-a agreat importanța susținerii internaționalizării învățământului superior românesc, precum și promovarea unor măsuri integrate care să genereze alternative viabile pentru
revenirea în România a tinerilor români care au absolvit în afara țării;
6. S-a agreat continuarea discuțiilor între asociațiile studențești și Ministerul educației cu privire la solicitările de consolidare a reprezentativității studenților în procesul de luare a
deciziilor, inclusiv în alegerea rectorilor universităților românești;
7. S-a agreat nevoia de identificare și de susținere a unor măsuri în vederea generalizării unor programe de internship pentru creșterea șanselor de angajare a absolvenților de învățământ
superior.
8. S-a agreat importanța susținerii accesului la rezidențiat pentru absolvenții de învățământ superior medical.