'Decizia a fost luată în vederea efectuării de cercetări specifice care să stabilească dacă aspectele prezentate întrunesc elementele constitutive ale unor infracţiuni. Reamintim că, în urma apariţiei în presă a mai multor articole care vizează posibile nereguli produse în sectorul forestier, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Graţiela Gavrilescu a declanşat, în perioada 7 aprilie – 12 iunie 2015, un amplu control atât la S.C. Holzindustrie Schweighofer S.R.L. Sebeş , S.C. Holzindustrie Schweighofer S.R.L Rădăuţi, precum şi la sediile sau punctele de lucru ale principalilor furnizori de materiale lemnoase către operatorul economic mai sus amintit. Scopul controalelor a fost verificarea respectării prevederilor legale referitoare la provenienţa, transportul, depozitarea, prelucrarea primară şi comercializarea materialelor lemnoase, inclusiv importul acestora', notează sursa citată. 

Potrivit Ministerului Mediului, din verificarea stocurilor fizice declarate şi a înregistrărilor contabile, s-au identificat o serie de nereguli, după cum urmează: suspiciuni privind existenţa mai multor operatori economici care au furnizat material lemnos fără provenienţă legală, rezultat din tăieri ilegale, inadvertenţe privind modul de recepţie şi înregistrare a materialelor lemnoase, recepţionarea de material lemnos fără a fi raportat în aplicaţia SUMAL, existenţa de material lemnos recepţionat cu documente din care nu rezultă clar provenienţa, diferenţe între cantităţile de masă lemnoasă înscrise în avizele de însoţire şi cantităţile de masă lemnoasă recepţionate, raportarea în SUMAL de către diverşi agenţi economici, a unor avize de însoţire fictive. 

Sistemul informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase /SUMAL/ este asigurat de autoritatea publică centrală şi răspunde de silvicultură. Principalele obiective ale SUMAL sunt: realizarea de cercetări statistice la nivel naţional privind volumul de lemn exploatat şi al materialelor lemnoase rezultate, practica unitară în evidenţa gestionară a materialelor lemnoase prin punerea la dispoziţia operatorilor economici specializaţi a unei aplicaţii gratuite, respectiv creşterea eficienţei controlului ca parte a politicilor publice de reducere a infracţionalităţii în domeniul forestier, prin prevenirea şi combaterea activităţilor ilegale.

AGERPRES