"Proiectul de ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri în domeniul administraţiei publice are ca obiect înfiinţarea în cadrul aparatului central al Ministerului Finanţelor Publice a Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare, structură fără personalitate juridică organizată la nivel de direcţie generală, prin schimbarea denumirii Direcţiei generale a tehnologiei informaţiei şi preluarea activităţii în domeniului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, precum şi a posturilor şi personalului aferent acestei activităţi, de la aparatul central al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, de la Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice şi de la Comisia Naţională de Prognoză", informează MFP, citat de Agerpres.

Conform notei de fundamentare, necesitatea reunificării tuturor activităţilor din aria tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor pentru domeniul financiar-fiscal într-o singură structură la nivelul ordonatorului principal de credite este susţinută de complexitatea sistemului informatic şi specificitatea aplicaţiilor informatice incluse în acesta, numărul de entităţi ale administraţiei publice şi de entităţi private deservite, întinderea teritorială, numărul în creştere de proiecte majore de dezvoltare a sistemului informatic şi cu termene limită de finalizare, impuse de cerinţe UE, Banca Mondială, FMI, acte normative, cerinţe de eficientizare a activităţilor compartimentelor MFP şi structurilor din subordine, cerinţe de îmbunătăţire a serviciilor oferite cetăţenilor şi mediului de afaceri etc. 

Documentul mai spune că prin înfiinţarea Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare se va asigura tratarea unitară a domeniului TIC la nivelul întregii organizaţii a Ministerului Finanţelor Publice.