Potrivit unui anunţ publicat pe SEAP, Ministerul Afacerilor Interne- Direcţia Generală Anţicorupţie, cumpără autovehicule pentru munca operativă Tip 11. 
Contractul acord-cadru nu intră sub incidenţa acordului privind contractele de achiziţii publice
Termenul de livrare este de 90 zile de la data intrării în vigoare a contractului, valoarea achiziţiei maşinilor fiind estimată la 274.980 lei, fără TVA. 
Se va organiza licitaţie deschisă, criteriul de atribuire fiind preţul cel mai scăzut. Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 27 februarie, iar data limită de evaluare a ofertelor este 30 aprilie.