Potrivit sursei citate, serviciile solicitate prin intermediul contractului sunt necesare pentru implementarea proiectului 'Îmbunătăţirea normelor, procedurilor şi mecanismelor necesare Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională în vederea continuării dezvoltării sectorului de comerţ electronic (ECOM)'. 

În acest context, va fi elaborată o propunere de politică publică în domeniul comerţului electronic în colaborare cu instituţiile care reglementează acest domeniu, o analiză exhaustivă a cadrului normativ actual din domeniul comerţului electronic naţional, o analiză de impact cu privire la necesitatea creării/desemnării unei autorităţi de certificare a magazinelor online de încredere, respectiv un plan de acţiuni până în 2020 realizat în domeniul comerţului electronic conform metodologiei comune de planificare strategica. 
De asemenea, vor fi create două mecanisme, unul de coordonare între MCSI şi instituţiile implicate în e-comerţ şi unul de cooperare a ministerului de resort cu părţile interesate. În cadrul sesiunilor de formare se va asigura instruirea unui număr de 80 de participanţi din care cel puţin 50 vor fi certificaţi la încetarea calităţii de participant. 
Contractul de prestări servicii a fost atribuit prin licitaţie deschisă dintr-un număr de şapte oferte, în data de 6 martie 2018, la o valoare totală finală de 2.020.719 lei, fără TVA.Agerpres