„Ultimele măsurători în domeniu (2019), conform Speedtest Global Index, arată că România se află pe a patra poziție în lume în privința vitezei de internet. La nivelul statelor membre, Romania are un procent mult mai mare de gospodării (53%) abonate la servicii de bandă largă de mare viteză (> 30 mbps) față de media UE de 33%. De asemenea, în România sunt aproape de trei ori mai multe abonamente la servicii de bandă largă de foarte mare viteză față de media UE de circa 15%. Aceste rezultate sunt produsul eforturilor de dezvoltare tehnologică, inovație, investiții în rețele și o evoluție accelerată a exigențelor utilizatorilor români de servicii de comunicații. Astfel, constatăm faptul că sectorul de comunicații din România a avut o dezvoltare ce a depășit sub numeroase aspecte ritmul de evoluție macroeconomică și considerăm că acest potențial nu este încă exploatat în totalitate”, a declarat ministrul Alexandru Petrescu, pentru Capital.

Acesta precizează totodată că în acest sector încă milioane de români nu se bucură de aceleaşi facilităţi.

„Deși România se mândrește cu o viteză de internet net superioară altor state din UE, după cum am văzut, și cu toate că internetul pare accesibil oricui, în realitate sunt milioane de concetățeni, mai ales în afara centrelor urbane, care nu se pot bucura de aceleași facilități si nici de beneficiile sociale si economice pe care comunicațiile de calitate le generează. În acest sens, gândim orientarea următoarei etape de subvenționare a extinderii rețelelor de fibră optică în special către mediul rural, pentru incluziunea populației și firmelor care trăiesc în acest mediu, pentru a le facilita accesul la informații în timp real, la servicii și produse de calitate și la o piață online care să susțină initiațivele antreprenoriale”, a adăugat oficialul.

Acesta a prezentat pentru Capital şi planurile și obiectivele sale la conducerea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale în acest an.

„Prioritățile mele în calutate de ministru al Comunicațiilor și Societății Informaționale sunt subsumate obiectivului general de digitalizare a României. Trăim într-o eră digitală cu un ritm alert de dezvoltare la nivel mondial și cu un impact din ce în ce mai mare în mediul economic și social. Principalii beneficiari ai dezvoltării economiei digitale sunt, desigur, cetățenii și companiile europene, iar protejarea intereselor lor în condițiile încurajării incluziunii digitale constituie prioritatea absolută a mandatului României la Președinția Consiliului UE în domeniu. Astfel, putem vorbi în termeni de priorități ale mandatului meu de ministru al Comunicațiilor și Societății Informaționale de eforturi conjugate pentru susținerea de acțiuni pe două paliere aflate în interdependență și anume:  prioritățile Președinției Române a Consiliului Uniunii Europene în domeniul digital și îndeplinirea cu succes al acestui mandat și măsurile sectoriale din Programul de Guvernare, toate acestea făcându-se într-un dialog susținut cu industria și asociațiile de profil”, a adăugat ministrul.  

 

Petrescu spune totodată că, în contextul exercitării de către România a Președinției rotative, va depune toate eforturile ca țara noastră să atingă obiectivele ambițioase naționale și europene privind Agenda digitală, securitatea cibernetică, inovarea, dezvoltarea competențelor digitale și promovarea femeilor în industria de înaltă tehnologie fiind cele patru linii directoare ale mandatului României la PRESRO 2019 în acest domeniu.

„În activitatea de asigurare a Președinției rotative a Consiliului UE în domeniul digital există o serie de dosare cu impact major asupra digitalizării UE, în soluționarea cărora am înregistrat deja primul succes major, prin închiderea la finalul lunii ianuarie 2019, a dosarului PSI, respectiv reutilizarea informațiilor din sectorul public. Un alt succes major este obținerea, acum câteva zile, a acordului politic parțial provizoriu cu privire la Programul Europa Digitală, principalul obiectiv fiind de a maximiza beneficiile transformării digitale în folosul cetățenilor, întreprinderilor, administrațiilor publice din Europa. O serie de dosare extrem de importante definesc Piața Unică Digitală. Pe lângă Reutilizarea datelor din spațiul public și Programul Europa Digitală, amintite mai înainte, există și dosarele privind Centre de competență în securitatea cibernetică, ePrivacy și Mecanismul de Conectare la nivelul Europei”, a mai spus Alexandru Petrescu.

De asemenea, președinția rotativă presupune organizarea unor evenimente în sectorul digital în România, la București și în țară, și care vor reuni experți europeni pe diferite domenii și care vor reprezenta cadrul dezbaterilor unor subiecte de importanță majoră pentru UE.  

„Nu pot vorbi de prioritățile ministerului fără a aminti de dezvoltarea companiilor din subordine și aici doresc să pun accent pe necesitatea dezvoltării serviciilor poștale și de curierat în sprijinul activității economice și coeziunii sociale a cetățenilor. Sunt binecunoscute și apreciate beneficiile pe care servicii poștale de calitate, informatizate, cu un grad înalt de disponibilitate teritorială și acuratețe le au asupra activității economice și vieții sociale. Chiar în condițiile digitalizării și comunicării electronice în continuă expansiune, importanța serviciilor poștale pentru funcționarea societății este evidentă, în acord cu profilul cererii naționale și internaționale de servicii poștale și complexitatea portofoliului necesar pentru o activitate sustenabilă economic, respectiv un mix de servicii poștale, financiare, curierat rapid, poșta hibrid, comercializare mărfuri etc.”, mai spune Petrescu.

 

De asemenea, elaborarea Strategiei SmartCity și susținerea inițiativelor care facilitează dezvoltarea comerțului electronic, accelerarea progreselor în evoluția marilor proiecte digitale cu impact național, cum ar fi cloud-ul guvernamental, finalizarea proiectului RO NET și lansarea următoarei etape a extinderii internetului de bandă largă la nivel național reprezintă activități centrale ale preocupării ministrului Comunicațiilor și Societății Informaționale.

„Am, totodată, în vedere ca noile direcții și proiecte ale ministerului pe care îl coordonez să fie realizate nu numai pentru industria IT&C, ci împreună cu aceasta, în beneficiul utilizatorilor finali ai serviciilor și implicit al statului român care prin politici inteligente de sprijinire a sectorului poate transforma România într-un pol de creativitate și inovație digitală la nivel european, sprijinind totodată dezvoltarea proprietății intelectuale românești în sector”, adaugă oficialul.

“România digitală” este totodată un proiect cu un potențial deosebit, spune Petrescu. Sunt multe oportunități pe care le oferă economia digitală prin efectele de multiplicare pe care le generează în economie, spune ministrul, culminând cu sporirea numărului locurilor de muncă care înglobează competențe în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor.

Pe 12 februarie 2019, a avut loc, la inițiativa MCSI, prima întrunire a Consiliului Consultativ “România Digitală”, for ce include organizații, asociații, societăți, reprezentanți ai mediului academic și instituții ale administrației centrale ce își propun dezvoltarea societății informaționale și susținerea inovării și incluziunii digitale în România.

„Eu cred în importanța și utilitatea unor consultări publice substanțiale în orice demers pe care MCSI îl întreprinde, fie că vorbim de reprezentarea la nivelul structurilor europene sau de elaborarea politicilor publice sectoriale în domeniu, pentru că o convergență între acțiunile Guvernului și interesele industriei ce reprezintă utilizatorii finali de servicii constituie garanția succesului și permite valorificarea potențialului strategic economic și tehnologic de care România în mod indiscutabil dispune”, concluzionează el.