Astfel pe 26 septembrie anul curent, în publicația Oltenia rurală apărea – ,,Vesti bune de la ministrul Agriculturii Adrian Oros, fermierii români vor fi reprezentanti la nivel european, dupa ce Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a achitat pentru prima dată cotizația la COPA-COGECA pentru organizațiile de fermieri din sectorul agro-alimentar din România!”.

Recunosc că am fost impresionat de grija ministrului agriculturii, ca înainte de alegerile locale să se găsească timp pentru efectuarea plății acestei cotizații către COPA COGECA, în valoare de 200.000 euro pentru 6 luni. 

În comunicatul Alianței (AAC) preluat de Revista Fermierului (30 septembrie 2020) se arăta că începând cu aceea dată ,, organizațiile din sectorul agroalimentar românesc reunite în cadrul Alianței pentru Agricultură și Cooperare au devenit membre cu drepturi depline ale COPA-COGECA, după ce a fost făcută plata cotizației, așa cum prevede statutul organizației europene.”

Această aderare la COPA COGECA și întrunirea condițiilor de a deveni membru cu drepturi depline pentru Alianța se arată și în comunicatul organizației europene unde se menționează ,,Patru organizații românești din sectorul agricol și al cooperativelor și-au unit forțele sub umbrela Alianței pentru Agricultură și Cooperare, care a aderat la Copa și Cogeca în calitate de membru cu drepturi depline. Prin aderarea la Copa și Cogeca, Alianța este pe cale să-și atingă unul din obiectivele cheie – acela de a deveni un partener mai vizibil la nivelul UE și de a lucra îndeaproape cu toți fermierii europeni la dosare importante pentru acest sector.„ (comunicat COPA COGECA).

Vineri 2 octombrie într-un live al colegilor de la revista PROFITUL AGRICOL, domnul Sitaru președinte al APPR, membră a AAC și după părerea multora liderul informal de facto al acestei alianțe, a afirmat că membră a COPA COGECA a devenit alianța celor patru organizații, iar factura primită de aceasta va fi reîmpărțită către asociațiile membre, adică PRO AGRO, LAPAR, APPR și UNCVS, așa cum vor fi împărțite și celelalte cheltuieli care se vor înregistra cu ocazia participării la activitatea asociației europene.

În același spirit se desprinde și răspunsul secretarului general al COPA COGECA, domnul Pesonen la întrebarea revistei Profitul Agricol, așa cum este redată în continuare :

,, Întrebarea 1: APPR, LAPAR, Pro Agro și UNCSV au devenit membre cu drepturi depline ale Copa & Cogeca ca entități separate? Sau a fost acordată calitatea de membru deplin Alianței pentru Agricultură și Cooperare (AAC)?

Răspuns: Cele patru organizații românești și-au unit forțele în Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC) pentru a deveni membru cu drepturi depline atât al Copa cât și al Cogeca. Calitatea de membru cu drepturi depline a AAC a fost acceptată în unanimitate atât de prezidiul Copa, cât și de prezidiul Cogeca, la data de 18 iunie 2020.”

De fapt ce este de reținut din cele patru comunicate de mai sus, plus introducerea ministrului agriculturii ? Că toți declară că membru cu drepturi depline a COPA COGECA a devenit Alianța pentru Agricultură și Cooperare constituită informal din patru organizații, anume APPR, PRO AGRO, LAPAR și UNCVS (așa cum s-a subliniat de altfel), dar …..

Într-o emisiune la AGRO TV domnul Laurențiu Baciu, fost președinte al LAPAR îl întreba pe domnul Ionel Arion președinte al PRO AGRO, în ce bază legală a fost admisă Alianța pentru Agricultură și Cooperare ca membru în COPA COGECA și în ce bază legală i se decontează cotizația din bani publici, deoarece nu respectă criteriile de constituire ca persoană juridică înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, iar răspunsul domnului Arion a fost că înscrierea s-a făcut pe baza platformei organizației PRO AGRO.

Ar mai fi de menționat că inițial reglementarea acestor decontări de cotizații la asociațiile europene au fost reglementate prin Legea 52/2015 și apoi modificate prin Ordonanța 10/2019, iar în ambele cazuri reglementarea criteriilor de eligibilitate erau reglementate prin hotărâre de Guvern, ceea ce prin Legea 72/2020 s-a scos și a rămas la latitudinea ministrului agriculturii. În plus s-a mai introdus și mențiunea că eligibile pentru decontare sunt acele asociații europene care sunt prezente în toate grupurile de dialog civil de la CE, iar astfel avem un singur câștigător, adică doar COPA COGECA îndeplinește condiția.

Pornind de la aceste comunicate și discuții, îmi permit să aduc în discuție trei posibile scenarii, fiecare cu implicațiile lor morale, sau morale și legale, rămânând speranța că cei în măsură vor lămuri situația, dar nu prin comunicate ci cu copii după documente, astfel să fie lucrurile limpezi :

  1. Înscrierea în COPA COGECA s-a făcut pe numele PRO AGRO – înseamnă că tot discursul oficial privind reprezentarea largă a fermierilor a fost o minciună, iar singurul membru ar fi această organizație, iar celelalte ar sterge doar ,,clanța de praf” în speranța că vor fi primiți din când în când în casă. În plus înseamnă că toți, inclusiv secretarul general al COPA COGECA domnul Pesonen, ar fi mințit în declaratiile publice făcute și unde se afirmă că membru este AAC (Alianța). Nu cred că este realitatea, dar nu poate fi exclusă 100%. Implicațiile sunt doar morale.
  2. Înscrierea în COPA COGECA  s-a făcut pe numele fiecărei organizații membre a Alianței – în acest caz nu am avea decăt o singură probabilă problemă legată de LAPAR unde instanța a respins înscrierea ca legală a noii conduceri și care în acest moment nu are drept de semnătură în raport cu terții, așa cum reiese de pe portalul Tribunalului București care arată că ,, Solutia pe scurt : Respinge cererea ca neîntemeiată. Calea de atac, apel, în 5 zile de la comunicare, ce se introduce în cadrul Tribunalului Bucuresti. Solutia se pune la dispozitia părtilor prin grefa instantei, azi, 14.08.2020.” dacă am avea această situație este foarte probabil ca decontarea facturii să nu treacă de analiza Curții de Conturi, iar după aceea cine știe cine se mai poate apleca asupra speței. Dar din declarațiile existente se pare că totuși nici această formulă nu este cea reală, dar nu o putem exclude complet.
  3. Înscrierea în COPA COGECA s-a făcut în numele AAC (Alianței) – eeeh, aici povestea este un pic mai lungă. În primul rând este ceea ce se afirmă în toate cele patru comunicate prezentate mai sus (incluzănd și declarațiile domnului Sitaru). Dar apar câteva probleme legale care nu sunt chiar confortabile și care dacă se vor confirma, sunt un pic cam greu de explicat și pot avea implicații legale destul de serioase, mai ales pentru cei care au aprobat în MADR  această decontare. Dar să o luăm pe rând. 

 

În primul rând conform Legii 72/2020 care reglementează cine are dreptul de a primi ajutor guvernamental din bani publici pentru plata cotizațiilor la asociațiile europene se arată – ,,Art 2 – Beneficiază de prevederile legii organizațiile profesionale membre sau care au un acord prealabil de aderare la organizațiile de profil din cadrul Uniunii Europene, organizații stabilite ca făcând parte din grupurile de dialog civil ale Comisiei Europene pentru agricultură și dezvoltare rurală.”

În aceeași lege se prevăd la art II două aspecte interesante – ,, Procedura de selecție a organizațiilor profesionale din sectorul agricol și agroalimentar prevăzute la art. 4 din Legea nr. 52/2015 privind aprobarea decontării anuale a cotizațiilor și serviciilor lingvistice pentru organizațiile profesionale/ interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol și agroalimentar, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Rugăm pe această cale ministerul agriculturii să ne arate că art 4 din L52/2015 se referă la procedura de selecție (textul real este cel statuat prin L72/2020 care modifică L52/2015 și cu următorul conținut – Se instituie la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale o structură consultativă, formată din reprezentanții organizațiilor profesionale din sectorul agricol și agroalimentar. Structura va fi similară grupurilor consultative existente la nivel european, grupuri de dialog civil – DG AGRI, denumite grupurile de dialog civil naționale.) și apoi îi rugăm să ne indice Ordinul ministrului MADR de care se face vorbire în continuare în articolul de lege și care ar fi trebuit să reglementeze procedura de decontare a cotizațiilor și implicit a beneficiarilor. Din cercetările efectuate de subsemnatul nu am reușit să identific ordinul dar poate nu am căutat eu unde trebuie.

Mergând mai departe, să vedem ce putem înțelege ca definiție a organizațiilor profesionale, care în esență sunt asociații profesionale, iar acestea apar ca primă definiție în Constituție, unde la art 9 se arată ,, Sindicatele, patronatele şi asociaţiile profesionale se constituie şi îşi desfăşoară activitatea potrivit statutelor lor, în condiţiile legii. Ele contribuie la apărarea drepturilor şi la promovarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale membrilor lor.”

Asociațiile profesionale – reprezintă alte modalități de asociere ce au drept finalitate tot apărarea drepturilor și promovarea intereselor de ordin profesional, social, economic. Principalul act normativ în baza căruia aceste subiecte de drept se constituie este OG nr. 26/2000 care prevede că persoanele fizice şi persoanele juridice care urmăresc desfăşurarea unor activităţi în interes general sau în interesul unor colectivităţi locale ori, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociaţii. (site avocatoo – 4 feb 2018).

Deci așa cum rezultă de mai sus, asociațiile (incluzăndu-se și federațiile) sunt persoane juridice de drept privat și sunt constituite prin validarea unui judecător și înscrierea în registrul asociațiilor și fundațiilor, având statut și act constitutiv. 

Adică la acest moment se înțelege că această ALIANȚĂ nu este persoană juridică de drept privat, nefiind înscrisă la Tribunal, adică NU EXISTĂ din punct de vedere legal și nu este recunoscută de legea 72/2020 și OG 26/2000. În aceste condiții cum a primit ,, un nimeni legal” bani de la buget, din banii publici ?

Încă odată menționez, aceste lucruri se aplică ÎN CONDIȚIILE ÎN CARE FACTURA DE LA COPA COGECA A FOST EMISĂ PE ALIANȚA PENTRU AGRICULTURĂ ȘI COOPERARE”.  

Dacă totuși lucrurile așa s-au întâmplat, întreb pentru a fi lămuriți cu toții :

  • Cum s-a făcut și ce conține dosarul asociației depus la MADR pentru a fi eligibilă la decontarea cotizației din bani publici și în baza căror prevederi legale ? 
  • Cine a aprobat dosarul de eligibilitate al Alianței (AAC) ?
  • Din partea LAPAR ca membru al AAC cine a semnat documentele în condițiile în care instanța nu a aprobat înregistrarea actualei conduceri în registrul asociațiilor și fundațiilor (așa cum am arătat și mai sus) ?

Sintetizând situația, se poate lua în calcul ca fiind posibilă situația în care MADR a aprobat plata (a și fost efectuată) a 200.000 euro drept decontarea unei cotizații pentru o Alianța pe care cei care au constituit-o nu au reușit să o înregistreze juridic în instanță, deci nu are statut și act constitutiv, adică conform legii nu există. Mai mult conducerea unuia din membrii constituienți nu au dreptul de reprezentare in raport cu terții recunoscut de instanța, adică semnătura nu este opozabilă. Iar în plus se pare că nimeni din ministerul agriculturii  nu au verificat aceste aspecte, sau oops, or fi închis ochii ?!  

În acest sens merită a se analiza de către cei din ministerul agriculturii cu rol de avizare legală și următoarea temă de mai jos, definită astfel în Codul Penal și unde se prevede astfel :

,, Art 295 –  Însușirea, folosirea sau traficarea de către un funcționar public, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le administrează se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.” Apropo că uitam, și tentativa se pedepsește. Concluzia finală este oare acest text legal se poate aplica la ipotetica situație de mai sus ??? Să cerem oare o părere avizată de la cei care se ocupă cu astfel de spețe ?