Este vorba de personalul silvic care va beneficia de pe urma modificării Ordonanţei de urgenţă nr. 59/2000. Astfel, este modificat Statutul personalului silvic, iar persoanele care protejează pădurile, lacurile sau ariile naturale vor obține o serie de beneficii. Printre acestea se numără dreptul la locuință de serviciu, ajutor financiar pentru plata chiriei și cinci salarii brute în ultima lună de activitate înainte de pensionare.

„Personalul silvic care nu deţine locuinţă personală în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, poate beneficia de locuinţă de serviciu, de protocol sau de intervenţie, după caz. în cazul în care acest lucru nu este posibil, personalul silvic beneficiază de o indemnizaţie lunară neimpozabilă în cuantum de 30% din salariul mediu net pe economie”, scrie în proiectul legislativ.

Ce alte beneficii mai primește personalul silvic

De asemenea, pădurarii vor fi dotați și vor putea folosi armament de serviciu, letal sau neletal.

„Statutul special este conferit de portul de armă, de îndatoririle specifice în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi de riscurile meseriei, care îi pot afecta integritatea fizică şi viaţă”, se mai precizează în actul normativ.

Pe de altă parte, dacă angajații din acest sector de activitate își pierd total sau parţial, în timpul serviciului, capacitatea de muncă ca urmare a săvârşirii împotriva sa a unei infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii sau ca urmare a unei boli profesionale, primeşte pensie de invaliditate, în condiţiile legii.

Pe lângă această pensie de invaliditate, vor mai beneficia și de o gratificaţie egală cu de 10 ori salariul brut pe ultima lună de activitate, suportată de angajator. Nu în ultimul rând, personalul silvic va beneficia de asigurare de sănătate şi asigurare de risc de accidente suportată de angajator pe toată durata contractului de muncă.