România va avea parte de sprijin pentru consolidarea fiscală

În perioada 16 aprilie-21 aprilie, ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a condus delegația Ministerului Finanțelor (MF) la reuniunile de primăvară ale Grupului Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional, organizate la Washington, SUA. Delegația MF a avut întrevederi cu reprezentanți de rang înalt ai Băncii Mondiale (BM), Fondului Monetar Internațional (FMI), Corporației Financiare Internaționale (IFC) și cu agențiile de rating S&P și Moody’s.

Printre interlocutorii delegației MF s-au numărat Eugene Rhuggenaath, directorul executiv al Constituentei Olandeze din care face parte și România, și Antonella Bassani, Vicepreședinte pentru Europa și Asia Centrală la Banca Mondială. Discuțiile au abordat investițiile BM în sectoarele cheie precum educația, sănătatea, politici de dezvoltare orientate către creșterea verde și incluzivă, precum și gestionarea riscurilor în situații de catastrofă.

Ministrul Finanțelor a subliniat necesitatea sprijinului partenerilor internaționali pentru a valorifica toate oportunitățile oferite de PNRR (29 miliarde euro) și Politica de coeziune (46 miliarde euro).

Banca Mondială va accelera procesul de contractare pentru împrumuturi

În cadrul discuțiilor, s-au analizat împrumuturile contractate de România de la Banca Mondială, aflate în etapa de implementare, și portofoliul de împrumuturi în curs de pregătire. În această context, reprezentanții Băncii Mondiale au confirmat că vor accelera procesul de contractare pentru împrumuturi în valoare de aproximativ un miliard de euro destinate:

  • politicii de dezvoltare axate pe creșterea verde și incluzivă (Development Policy Financing/Loan – DPF/DPL);
  • gestionării riscurilor în caz de catastrofă (Catastrophic Deferred Drawdown Option- CAT-DDO).

Ministrul Finanțelor a comunicat oficialilor Băncii Mondiale intenția de a se baza în continuare pe sprijinul IFC în promovarea investițiilor private în România, prin identificarea de noi oportunități de finanțare. Aceasta ar contribui la diminuarea decalajelor în domeniile infrastructurii de transport, energiei regenerabile, gestionării deșeurilor și tratarea apei. În acest context, a invitat echipele tehnice ale Băncii Mondiale să colaboreze cu echipa din România.

România se clasează ca țara cu cel mai mare portofoliu IFC

România se clasează ca țara cu cel mai mare portofoliu IFC, cu 2,1 miliarde de dolari. Are a zecea cea mai mare expunere globală, cu investiții de peste 7 miliarde de dolari în diferite sectoare, începând cu anul 1991.

Discuțiile au vizat măsurile de modernizare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), cu obiectivul de a îmbunătăți colectarea veniturilor fiscale cu 2,5% din PIB și de a combate evaziunea fiscală. Ministrul Finanțelor și-a exprimat recunoștința sa față de FMI pentru sprijinul constant în domeniul administrației fiscale, prin seria sa de asistențe tehnice.

„Ne menținem angajamentul să promovăm stabilitatea macroeconomică și suntem ferm angajați într-un amplu proces de reforme, care au ca rezultat creșterea economiei românești și susținerea unui nou cadru de dezvoltare durabilă, justă și incluzivă”, a subliniat Marcel Boloș.

Marcel Boloș
Marcel Boloș (SURSA FOTO: Facebook, Marcel Boloș)

IFC va continua să sprijine investițiile private în România

Reprezentanții IFC au confirmat angajamentul de a sprijini investițiile private în România, identificând noi oportunități de finanțare și adaptându-se la nevoile emergente de mobilizare a investițiilor private. Scopul său este reducerea decalajelor în infrastructura României, în domeniile energiei regenerabile, gestionării deșeurilor și tratarea apei. IFC intenționează să se implice activ în susținerea implementării proiectelor prioritare de parteneriat public-privat (PPP) în sectoarele sănătății, transportului și gestionării deșeurilor.

Un accent principal va fi pus și pe consolidarea sustenabilității financiare a sectorului bancar, prin participarea la subscrierea emisiunilor de obligațiuni de rang superior neprivilegiate lansate de bănci, precum și prin acordarea de linii de finanțare instituțiilor financiare din România pentru măsurile de reducere a impactului schimbărilor climatice.

IFC va menține un rol activ în furnizarea de asistență tehnică, cum ar fi Green Banking Academy, către sectorul financiar pentru a sprijini tranziția către o economie verde și pentru a reduce riscurile asociate schimbărilor climatice pentru aceste instituții.