Managerii firmelor estimează pentru perioada ianuarie – martie 2010 o reducere moderată a activităţii în industria prelucrătoare şi declin în construcţii, comerţul cu amănuntul şi servicii în raport cu cele trei luni anterioare, iar personalul se va reduce în toate aceste sectoare.

În cadrul anchetei de conjunctură din ianuarie 2010, managerii din industria prelucrătoare preconizează, pentru următoarele trei luni, o scădere moderată a volumului producţiei (sold conjunctural -12%), se arată într-un comunicat al Institutului Naţional de Statistică (INS).

În ceea ce priveşte numărul de salariaţi se estimează o reducere, soldul conjunctural fiind de -17% pe total industrie prelucrătoare (-20% la întreprinderile foarte mari, cu 500 salariaţi şi peste). Pentru unele dintre activităţi se va înregistra o tendinţă de scădere mult mai accentuată decât pe total: fabricarea altor mijloace de transport; metalurgie; prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei (solduri conjuncturale -48%, -37% şi respectiv -33%).

În acelaşi timp, preţurile produselor industriale vor creşte moderat.

Preţurile din construcţii se vor menţine

Activitatea de construcţii va înregistra, în următoarele trei luni, o tendinţă de scădere atât a volumului producţiei (sold conjunctural -39%), cât şi a stocului de contracte şi comenzi (sold conjunctural -32%). Totodată, managerii intervievaţi de INS estimează o reducere a numărului de salariaţi, atât pe total (sold conjunctural -39%), cât şi pe grupe de mărime a întreprinderilor.

În ceea ce priveşte preţurile lucrărilor de construcţii, se preconizează o relativă stabilitate a acestora (sold conjunctural +3%).

Şi afacerile din comerţ vor suferi

Managerii din comerţul cu amănuntul au estimat pentru acest sector o scădere a activităţii economice pentru următoarele trei luni (sold conjunctural -22%), o reducere moderată a volumului total al vânzărilor de mărfuri (sold conjunctural -14%) şi un declin la nivelul numărului comenzilor adresate de către unităţile comerciale furnizorilor de mărfuri (sold conjunctural -31%).

De asemenea, angajatorii prognozează, pentru ianuarie-martie, o scădere şi a numărului de salariaţi din acest sector (sold conjunctural -19%), în timp ce preţurile de vânzare cu amănuntul vor creşte (sold conjunctural +31%).

Conform estimărilor din ianuarie 2010, cererea de servicii (cifra de afaceri) va cunoaşte o scădere (sold conjunctural -26%).

Concedieri la prestatorii de servicii

În sectorul de servicii se estimează, pentru următoarele trei luni, reducerea numărului de salariaţi (sold conjunctural -23%). Această tendinţă este dată în special de întreprinderile foarte mari (500 salariaţi şi peste).

Conform opiniei managerilor, preţurile de vânzare sau de facturare a prestaţiilor vor avea o tendinţă de relativă stabilitate (sold conjunctural +1%).