Potrivit unui comunicat de presă al ministerului de resort, comisia de verificare formată din reprezentanţi ai MADR, ASAS, Patronatul Zahărului din România, Federaţia Cultivatorilor de Zahăr din România şi direcţia agricolă judeţeană pe raza căreia s-a aflat fabrica de zahăr a avizat următorii operatori economici: Antrepriza Zahăr Bod SRL (procesează zahăr din sfeclă de zahăr şi zahăr brut din trestie), Tereos România SA (procesează zahăr din sfeclă de zahăr şi zahăr brut din trestie), Agrana România SA, cu două sucursale, respectiv Sucursala Roman (procesează zahăr din sfeclă de zahăr şi zahăr brut din trestie) şi Sucursala Buzău (procesează zahăr brut din trestie), şi Lemarco Cristal SRL (procesează zahăr brut din trestie de zahăr).

"Fabricile de zahăr care au depus cererea şi documentaţia necesară au fost verificate de comisia constituită potrivit procedurii de recunoaştere având ca bază legală Ordinul nr. 10/2018 pentru aprobarea procedurii de recunoaştere a operatorilor economici care desfăşoară activităţi privind fabricarea zahărului din sfeclă de zahăr şi/sau din rafinarea zahărului brut din trestie", notează ministerul de resort.

Totodată, MADR menţionează că, potrivit legislaţiei în vigoare, producătorii de sfeclă de zahăr pot beneficia de ajutor naţional tranzitoriu şi sprijin voluntar cuplat, dacă fac dovada încheierii unui contract cu o fabrică de zahăr recunoscută de către minister.