Potrivit unui anunț de licitație, valoarea contractului acord-cadru pentru salubrizarea, inclusiv deszăpezirea străzilor și trotuarelor estimată fără TVA este între 202,85 milioane lei și 391,12 milioane lei. „Pe parcursul perioadei de derulare a acordului-cadru autoritatea contractantă intenționează să atribuire contracte subsecvente constând în prestarea serviciilor de salubrizare menajeră și municipală, salubrizare stradală, deszăpezire și colectarea cadavrelor de animale, conform prevederilor caietului de sarcini”, conform caietului de sarcini.  

• Valoarea estimată maximă a acordului – cadru ce urmează a fi încheiat este de 391.128.727,08 lei (fără TVA), corespunzând cantităților maxime de servicii care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord – cadru.
• Valoarea estimată minimă a acordului – cadru ce urmează a fi încheiat este de 202.855.948,44 lei (fără TVA), corespunzând cantităților minime de servicii care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord – cadru.
• Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este de 67.975.738,10 lei (fără TVA), corespunzând cantităților maxime de servicii care ar putea fi solicitate pe durata de derulare a unui contract subsecevent.
• Valoarea estimată a celui mai mic contract subsecvent este de 10.109.948,98 lei (fără TVA), corespunzând cantităților minime de servicii care ar putea fi solicitate pe durata de derulare a unui contract subsecevent.
    
Termenul limită pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente este 12 aprilie, iar deschiderea ofertelor va avea loc în data de 19 mai.