Membrii Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României (BNR) anticipează că creșterea economică va accelera progresiv în 2024 și 2025. Ea este mai pronunțată decât s-a prevăzut inițial. Această estimare vine în contextul temperării inflației și redresării treptate a cererii externe. Ea este, însă, influențată în special de politica fiscală și de utilizarea fondurilor europene din cadrul instrumentului Next Generation EU.

„Referitor la viitorul poziţiei ciclice a economiei, membrii Consiliului au arătat că, după ce a încetinit uşor peste aşteptări în 2023, creşterea economică este aşteptată să accelereze progresiv în 2024 şi 2025, şi ceva mai pronunţat decât s-a anticipat anterior, în condiţiile temperării inflaţiei şi ale redresării treptate a cererii externe, dar mai ales pe fondul conduitei politicii fiscale şi al utilizării fondurilor europene aferente instrumentului Next Generation EU. Perspectiva face probabilă o restrângere foarte lentă a excedentului de cerere agregată, mai ales pe parcursul anului 2025, şi menţinerea acestuia la o valoare semnificativă la finele orizontului prognozei, au punctat unii membri ai Consiliului”, se arată în Minuta şedinţei Consiliului de Administraţie pe probleme de politică monetară din 13 mai 2024, publicată miercuri.

Consumul gospodăriilor populației va reveni în prim plan

Conform informațiilor furnizate de BNR, se prognozează că consumul gospodăriilor populației va reveni în prim plan ca principal determinant al avansului PIB în acest an. El va rămâne în această poziție și în 2025. Această tendință este influențată de creșterile semnificative ale salariilor și transferurilor sociale. Ele se suprapun peste trendul descendent al ratei inflației.

Se estimează că formarea brută de capital fix va continua să contribuie semnificativ la creșterea economică. Dinamica sa este prognozată să se reducă considerabil în perioada 2024-2025, după creșterea amplă înregistrată în 2023. Cu toate acestea, se va menține la niveluri istoric ridicate, conform documentului citat.

„S-a apreciat că activitatea de investiţii va fi susţinută pe mai departe de atragerea şi utilizarea fondurilor europene, într-un volum important, însă în scădere faţă de 2022-2023, şi în contextul persistenţei incertitudinilor asociate programelor şi execuţiilor bugetare, precum şi tensiunilor geopolitice şi evoluţiilor economice din Europa”, au subliniat membrii Consiliului.

România, creștere economie, SURSA FOTO: Dreamstime
Grafic privind creșterea economică/SURSA FOTO: Dreamstime

BNR a dat detalii despre evoluţia exportului net

BNR a subliniat că evoluţia exportului net este aşteptată să redevină semnificativ mai contracţionistă în 2024 decât s-a anticipat anterior. Conform acestuia, aportul ei la dinamica PIB  va rămâne negativ în 2025. Pe acest fond, deficitul de cont curent îşi va încetini probabil puternic corecţia descendentă ca pondere în PIB în 2024-2025. În consecință, se va menţine mult deasupra standardelor europene.

Pe de altă parte, membrii Consiliului de Administrație al BNR consideră că există incertitudini și riscuri crescute. Ele sunt generate de conduita politicii fiscale și a celei de venituri. Acestea au ca surse în 2024 rezultatul execuției bugetare din primele luni ale anului, dinamica salariilor din sectorul public și impactul integral al noii legi a pensiilor. De asemenea, incertitudini și riscuri asupra perspectivei activității economice, implicit a evoluției pe termen mediu a inflației, sunt generate în continuare de războiul din Ucraina. Pe listă se află și conflictul din Orientul Mijlociu, precum și de evoluțiile economice din Europa, în special din Germania.

Descrește rata anuală a inflației

În același timp, noile evaluări reconfirmă perspectiva de descreștere a ratei anuale a inflației pe parcursul următoarelor opt trimestre. Va fi într-un ritm mult încetinit față de 2023. Ea se petrece și în contextul unei traiectorii ceva mai ridicate pe termen scurt decât cea anticipată în prognoza din februarie. Astfel, se preconizează că rata anuală a inflației va înregistra o reducere în decembrie 2024 la 4,9%. Anterior, se anticipa 4,7%. Ea va scădea doar marginal în interiorul intervalului țintei la sfârșitul orizontului de proiecție. E vorba de 3,4% în luna martie 2026, în concordanță cu previziunile anterioare.

În același timp, presiunile inflaționiste generate de factorii fundamentali vor persista probabil. Ele se vor atenua doar ușor pe orizontul proiecției, așa cum s-a anticipat anterior. Se are în vedere perspectiva unei reduceri foarte lente a excedentului de cerere agregată în următoarele opt trimestre. Totodată, e vorba și  de menținerea acestuia la o valoare semnificativă la sfârșitul celor doi ani, conform sursei citate.

Creșterea costului cu forța de muncă este așteptată să se tempereze

În plus, creșterea costului unitar cu forța de muncă este așteptată să se tempereze doar ușor în anul curent. El rămâne vizibil mai alertă. Transferarea, cel puțin parțială, a acesteia în prețurile de consum ar putea fi favorizată de situația cererii de consum pe diferite segmente, a subliniat BNR.

De asemenea, se anticipează că inflația de bază va resimți influențele dezinflaționiste însemnate, dar în atenuare. Ajustarea descendentă graduală a anticipațiilor inflaționiste pe termen scurt și decelerarea creșterii prețurilor importurilor sunt și ele așteptate să genereze efecte dezinflaționiste consistente. În aceste condiții, rata anuală a inflației CORE 2 ajustat este probabil să continue să scadă puțin mai alert decât dinamica inflației headline, dar pe o traiectorie ușor mai ridicată decât cea anticipată anterior.