Raportul dintre încasările bugetului din taxa pe valoarea adăugată (TVA) şi consumul privat, cu alte cuvinte, rata implicită de taxare, este de 10-12%, demonstrând că circa jumătate din bunurile şi serviciile  vândute  în România  eludează pla­ta taxei. Concluzia se desprinde atât dintr-o analiză a Comisiei Europene referitoare la sumele colectate de bugetele statelor membre, cât şi dintr-un document al Consiliului Fiscal.
În acelaşi timp, Bulgaria, ţară cu o economie şi un sistem de taxare similare cu ale României, reuşeşte să colecteze în jur de 17%, la o TVA de 20%. „Există multe companii care eludează sistemul de taxare din cauza inabilităţii Agenţiei de Administrare Fiscală de a afla cu precizie cine sunt plătitorii, dacă aceştia declară toate taxele şi dacă le plătesc conform declaraţiilor fiscale“, explică Ionuţ Simion, partner PricewaterhouseCoopers.
În vreme ce în Bulgaria există un sistem informatizat de plată a taxelor, în România, abia acum se fac primii paşi. Ionuţ Simion consideră că o evidenţă informatizată ar ajuta foarte mult la combaterea evaziunii fiscale. „Având în vedere că în anul 2009 rata implicită a TVA, calculată ca raport între încasările din TVA şi consumul privat, a fost de 10,8%, comparativ cu 19% cât a fost rata legală, este esenţial ca eforturile autorităţilor pentru creşterea veniturilor bugetare să fie direcţionate în primul rând spre îmbunătăţirea capacităţii de colectare“, consideră şi reprezentanţii AmCham (Camera Americană de Comerț în România). Pentru anul viitor, Ministerul de Finanţe estimează o creștere cu 18% a încasărilor din TVA comparativ cu 2010, bazată îndeosebi pe creşterea cotei la 24%, care s-a aplicat doar şase luni în 2010, şi pe un avânt al consumului privat.
Dependenţa bugetului de TVA
Astfel, veniturile colectate din TVA ar urma să atingă anul viitor 8,5% din PIB, de la 7,5% în acest an. În totalul veniturilor bugetare, TVA va reprezenta 25% în 2011, o pondere care trimite România pe primele locuri din Uniune. Această dependenţă a bugetului de TVA nu se reflectă însă şi într-o pondere mare în PIB, faţă de alte state, deşi majoritatea aplică multe cote reduse.
Din această cauză, veniturile bugetare totale abia ating 30% din PIB, o rată care aşază România pe penultimul loc din UE. Slaba colectare este cauzată nu doar de o administrare defectuoasă, ci şi de evaziunea fiscală care în domeniul TVA este de ordinul zecilor de miliarde de lei. Dar, în loc să găsească metode de combatere a evaziunii sau de îmbunătăţire a administrării veniturilor, Guvernul a preferat, în ultimul an şi jumătate, să mărească povara fiscală pentru bunii platnici şi să modifice în numeroase rânduri leguislaţia, creând un climat de neîncredere.
46,2 miliarde lei şi-a propus  Ministerul de Finanţe să încaseze din TVA în 2011, cu 18% mai mult decât în acest an, potrivit proiectului de buget