Potrivit comunicatului transmis de Ministerul Educației, prin acordul dintre ISM București și Primăria Sectorului 4, instituțile își asumă în mod explicit obligația de a nu perturba în niciun fel procesul didactic aferent semestrului al II-lea în Colegiul Național „Gheorghe Șincai”.

Potrivit aceluiași document, până la data de 1 august 2021, Primăria Sectorului 4 al Municipiului București va prezenta mai multe variante conforme intereselor educației pentru relocarea activităților didactice desfășurate în Colegiul Național „Gheorghe Șincai”, pe perioada execuției lucrărilor, prevăzute cu o durată de 22 de luni. Varianta optimă va fi adoptată prin consens, numai cu acordul tuturor părților semnatare, inclusiv prin consultarea elevilor și părinților.

De asemenea, în organizarea procesului de predare, Primăria Sectorului 4 al Municipiului București va sprijini Colegiul Național „Gheorghe Șincai” în vederea garantarii conservării în cele mai bune condiții a arhivei și a elementelor de patrimoniu.

În același context organizatoric, în urma primirii de către Colegiul Național „Gheorghe Șincai”  a clădirii identificate, Primăria Sectorului 4 al Municipiului București va iniția toate procedurile necesare demarării lucrărilor de construcții necesare și dotării cladirii cu mobilier specific.

După finalizarea si recepționarea lucrărilor de construcții, Primăria Sectorului 4 își asumă obligația de a preda clădirea identificată către Colegiul Național „Gheorghe Șincai”, se precizează în comunicat.

Acord între ISM București și Primăria Sectorului 4

De asemenea potrivit acordului, Primăria Sectorului 4 al Municipiului București va iniția toate procedurile necesare demarării lucrărilor de construcții menționate in preambul si dotării clădirii cu mobilier specific. Ulterior finalizării si recepționării lucrărilor de construcții, Primăria Sectorului 4 al Municipiului București își asumă obligația de a preda clădirea identificata potrivit Art. 2 către Colegiul Național “Gheorghe Șincai”.

Inspectoratul Școlar al Municipiului București are obligația monitorizării asumării obligațiilor cuprinse in prezentul Acord, susținând prin toate demersurile o bună colaborare între Colegiul National ”Gheorghe Sincai” si Autoritatea Locala, în conformitate cu atribuțiile care îi revin.

In caz de nerespectare a obligațiilor asumate potrivit prezentului Acord de colaborare, oricare dintre părțile semnatare își rezervă dreptul de a iniția orice proceduri judiciare in fata instanțelor de judecată competente.