"Am discutat şi convenit un plan de acţiune, concretizat printr-o hotărâre a Consiliului, care stabileşte în câteva puncte măsuri referitoare la norme, proceduri, control şi laboratoare", a declarat Iohannis, după şedinţa CSAT. 

El a precizat că, în ceea ce priveşte normele, acestea trebuie să fie aliniate la cerinţele europene referitoare la antiseptice şi dezinfectante chimice şi să fie exigente şi aplicate inclusiv cu sancţiuni mai severe. 

"S-a convenit ca un asemenea pachet de norme să fie elaborat la nivel de guvern până la sfârşitul lunii iulie", a arătat Iohannis. 

Şeful statului a mai precizat că, în acest scop, la Guvern se va constitui un grup de experţi – medici, biologi, chimişti, specialişti în siguranţa alimentară şi alte categorii de specialişti – care să lucreze la acest pachet de norme. 

El a explicat că aceste norme privesc modul în care se pun pe piaţă produsele biocide, dar şi curăţenia, dezinfecţia şi sterilizarea în spitale, conformitatea cu standardele europene referitoare la antiseptice şi dezinfectante chimice, activitatea de control şi inspecţie sanitară de stat, precum şi întărirea capacităţii de control a Ministerului Sănătăţii. 

Iohannis a indicat că va trebui reglementat şi modul de coordonare a activităţii între domeniile sănătăţii umane, veterinare, alimentaţiei publice şi creşterii animalelor, pentru stabilirea unor măsuri în vederea utilizării eficiente a antibioticelor. 

"Guvernul României va urmări implementarea tuturor obiectivelor stabilite în Planul strategic de prevenire şi combatere a infecţiilor nosocomiale 2016-2018, prin care sunt dispuse măsuri privind prevenţia, reducerea incidenţei, monitorizarea şi creşterea capacităţii de diagnostic a infecţiilor intraspitaliceşti", a subliniat şeful statului. 

El a subliniat că, în ceea ce priveşte procedurile şi controlul în CSAT, s-a convenit crearea unui mecanism de raportare, informare şi control, arătând că este nevoie nu doar de norme mai exigente, ci şi de un control mult mai riguros. 

"Trimestrial, Guvernul va prezenta Consiliului Suprem de Apărare a Ţării informări cu privire la sistemul de sănătate publică şi starea de sănătate a cetăţenilor", a declarat Iohannis. 

De asemenea, CSAT a hotărât ca Guvernul să iniţieze programe de instruire şi perfecţionare a pregătirii personalului medical pentru identificarea, prevenirea şi combaterea infecţiilor intraspitaliceşti, precum şi legate de responsabilitatea pentru asigurarea unor servicii medicale de calitate. 

În ceea ce priveşte laboratoarele, CSAT a stabilit că România va dezvolta o reţea de laboratoare acreditate, care pot analiza inclusiv soluţiile dezinfectante. 

"S-a luat decizia ca Guvernul României să elaboreze un program de investiţii pe termen lung. Acesta urmăreşte, pe de-o parte, crearea la nivel naţional de laboratoare acreditate pentru efectuarea testelor de evaluare a eficienţei biocidelor, iar, pe de altă parte, reorganizarea şi dotarea corespunzătoare a autorităţilor de control în domeniul sănătăţii publice, la nivel central, cât şi teritorial, cu respectarea regulamentelor şi a standardelor europene în domeniu", a conchis şeful statului.

AGERPRES