Klaus Iohannis a promulgat decretul pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2021, conform informațiilor publicate de Administrația Prezidențială. Sunt reglementate mai multe elemente.

Klaus Iohannis a promulgat un decret important

Decretul promulgat de președinte clarifică mai multe dispoziții. Este vorba despre:

  • prevenirea, diagnosticarea şi tratamentul infecţiilor asociate asistenţei medicale;
  • stabilirea unor fapte drept contravenţii.

Potrivit Administrației Prezidențiale, legea promulgată de către şeful statului reglementează cadrul general pentru prevenirea, diagnosticarea şi tratamentul infecţiilor asociate asistenţei medicale, denumite în continuare IAAM, cu scopul de a creşte nivelul de siguranţă a pacienţilor internaţi în unităţile sanitare publice sau private, precum şi a persoanelor asistate din instituţiile medico-sociale şi de îngrijiri paliative, de stat sau private.

Ministerul Sănătăţii coordonează activitatea CNPLIAAM, în ceea ce priveşte instituţiile de asistenţă medicosocială şi de îngrijiri paliative, de stat sau private.

Acțiunea este realizată în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.

Totodată, Ministerul Sănătății este responsabil de planificarea, iniţierea, coordonarea, monitorizarea şi evaluarea tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea şi controlul IAAM.

„Îndeplinirea tuturor măsurilor legale pentru prevenirea şi controlul IAAM constituie o obligaţie a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, a reţelelor de unităţi sanitare private, a întregului personal medical şi auxiliar al acestor unităţi, precum şi a pacienţilor şi a persoanelor care accesează unităţile sanitare/instituţii medico-sociale şi de îngrijiri paliative”, arată sursa menționată.

spital nou
SURSA FOTO: Dreamstime

Neîndeplinirea măsurilor prevăzute mai sus este sancţionată cu amendă

Neîndeplinirea măsurilor prevăzute mai sus este sancţionată cu amendă. Aceasta începe de la 10.000 lei și poate ajunge până la 20.000 lei pentru persoane juridice.

În cazul persoanelor fizice, amenda este de la 5.000 lei la 10.000 lei.

În vederea îndeplinirii tuturor măsurilor legale pentru prevenirea şi controlul IAAM, saloanele de izolare se vor organiza, pe baza criteriilor pat operaţional funcţional şi respectiv, pat fizic în aşteptare.

Prin pat fizic în aşteptare se înţelege „un pat care nu rămâne în salon pe perioada izolării pacientului cu IAAM şi care este localizat în compartimentul de decontaminare de unde este folosit şi transformat în pat fizic funcţional, la nevoie”.

De asemenea, fiecare pacient care primeşte îngrijiri într-o unitate sanitară din România are dreptul, garantat de stat, de a fi protejat faţă de dobândirea unei IAAM.

Fiecare unitate sanitară şi fiecare instituţie medico-socială şi de îngrijiri paliative vor fi asistate de către direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, denumit în continuare INSP, în îndeplinirea obligaţiilor de prevenire şi control al IAAM.

„Medicii care asigură îngrijirea pacienţilor în unităţi sanitare au obligaţia de a derula demersuri diagnostice pentru a confirma sau infirma caracterul asociat asistenţei medicale al unei infecţii şi de a întocmi fişa de raportare a IAAM, pe care o înaintează către SPIAAM/CPIAAM, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.

Medicii care asigură asistenţă medicală pentru instituţiile medico-sociale au obligaţia de a comunica direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti cazurile de IAAM diagnosticate în respectivul centru”, mai spune sursa menţionată.

Nerespectarea de către medici a prevederilor menţionate mai sus este sancționată cu amendă. Acesta începe de la 8.000 lei și poate ajunge până la 10.000 lei pentru persoana fizică.