Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea privind instituirea Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social.

„Prin derogare de la prevederile art. 79 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, se instituie Ordinul Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social”, prevede legea.

Conform actului normativ,

Ordinul Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social este o decoraţie ce se acordă atât cetăţenilor români şi străini, cât şi instituţiilor, asociaţiilor, fundaţiilor şi altor organizaţii nonguvernamentale din ţară şi din străinătate pentru merite deosebite în domeniul promovării drepturilor omului şi al angajamentului social, al susţinerii spiritului caritabil şi de voluntariat, de impact local, regional, naţional sau internaţional.

Ordinul Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social se poate acorda, în mod excepţional, unităţilor şi instituţiilor care funcţionează în subordinea şi în coordonarea ministerelor de resort sau sub autoritatea acestora, instituţiilor autonome centrale, regiilor autonome, societăţilor comerciale cu capital de stat, mixt sau privat.

Ordinul se conferă de preşedintele României,

prin decret, în baza propunerilor de decorare individuale făcute, potrivit Legii 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, de către miniştrii şi conducătorii instituţiilor şi organizaţiilor centrale autonome de resort pentru persoanele din domeniul lor de activitate.

Însemnul Ordinului Meritul pentru Promovarea Drepturilor Omului şi Angajament Social este o cruce cu braţe egale, confecţionată din argint, emailată albastru deschis, având pe avers un medalion circular pe care este ştanţată stema României.