Pe primul semestru, investiţiile au totalizat 22,728 miliarde lei. Investiţiile concretizate în lucrări de construcţii noi, în semestrul I 2011, au însumat 11,658 miliarde lei, reprezentând 51,3 % din total, faţă de 50,6 % în semestrul I 2010. Investiţiile în utilaje şi mijloace de transport au însumat 9,08 miliarde lei, reprezentând 40 % din total, faţă de 39,9 % în semestrul I 2010.

Ramurile în care s-a realizat un volum mai mare de investiţii sunt: comerţ/servicii (comerţul cu ridicata şi amănuntul, repararea autovehiculelor) şi industrie.

În trimestrul II 2011, comparativ cu trimestrul II 2010, investiţiile nete realizate în economia naţională au scăzut cu 8,6%, scădere înregistrată la toate elementele de structură astfel: la alte cheltuieli cu 24,5%, la lucrări de construcţii noi cu 9,2% şi la utilaje (inclusiv mijloace de transport) cu 7,1%.

Comparativ cu trimestrul II 2010, a fost înregistrată o creştere a ponderii lucrărilor de construcţii noi în total investiţii cu 1,7 puncte procentuale, iar cea în utilaje (inclusiv mijloace de transport) cu 0,2 puncte procentuale. Ponderea investiţiilor în alte cheltuieli a scăzut cu 1,9 puncte procentuale.

SURSA: Agerpres