Conform acelorași date, valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în fabricarea produselor din tutun (5799 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (995 lei). Comparativ cu luna martie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 7,2%. Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 106,4%.

Indicele câştigului salarial real a fost de 105,3% pentru luna martie 2015 faţă de luna precedentă. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 135,1% cu 6,8 puncte procentuale mai mare faţă de cel înregistrat în luna februarie 2015. INS mai arată că, în luna martie 2015, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare decât în luna precedentă ca urmare a acordării de premii ocazionale (inclusiv premii trimestriale, anuale, pentru performanţe deosebite ori pentru sărbătorile de Paşte), sume din alte fonduri (inclusiv tichete de masă sau tichete cadou), realizărilor de producţii ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat astfel:
·    19,8% în fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice;
·    între 12,0% şi 16,0% în fabricarea altor produse din minerale nemetalice, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, industria metalurgică, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, fabricarea produselor din tutun, activităţi de editare, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a;
·    între 8,0% şi 11,5% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, colectarea şi epurarea apelor uzate, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), captarea, tratarea şi distribuţia apei, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor;
·    între 6,5% şi 8,0% în comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor, activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport, fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea băuturilor, activităţi de poştă şi de curier.

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna februarie 2015 din sectorul economic s-au datorat acordării de prime ocazionale în luna anterioară, a nerealizărilor de producţie ori a încasărilor mai mici (funcţie de contracte), a dificultăţilor financiare cu care s-au confruntat unele unităţi economice, precum şi a angajărilor de personal cu câştiguri salariale mici.

Cele mai semnificative scăderi au fost înregistrate în activităţi auxiliare intermedierilor financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii (-8,6%), în prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite) (-4,3%), respectiv telecomunicaţii (-4,0%).
În sectorul bugetar s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în învăţământ (6,1%), ca urmare a aplicării prevederilor legale din actele normative în vigoare, precum şi ca urmare a acordării sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice. Uşoare creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă s-au înregistrat şi în sănătate şi asistenţă socială (1,7%), respectiv în administraţia publică (1,4%).