Primul recensământ agricol desfăşurat în România după aderarea ţării la Uniunea Europeană, va debuta joi, 2 decembrie, cu culegerea datelor din teren de către recenzori pe baza declaraţiilor celor care desfăşoară activităţi agricole, informează Comisia Centrală pentru RGA.
Toate informaţiile obţinute în teren, în perioada 2 decembrie 2010- 31 ianuarie 2011, au caracter confidenţial şi vor fi folosite numai în scopuri statistice.
Pentru ca toată procedura să fie cât mai transparentă, Comisia Centrală pentru RGA a creat un centru de contact care poate fi apelat 24 de ore din 24 tocmai pentru asigurarea calităţii înregistrărilor prin soluţionarea în timp real a tuturor neclarităţilor ce pot apărea pe parcursul desfăşurării recensământului.
Astfel, numărul de telefon 1741 va fi valabil în reţelele Vodafone, Orange şi Cosmote, iar 021.9201 în reţeaua Romtelecom. De asemenea, comisia a pus la dispoziţie şi un număr de fax: 021.3181873 şi o adresă de e-mail: [email protected].
30.000 recenzori vor culege informaţii
Potrivit Comisiei, datele vor fi culese prin interviu faţă în faţă de către recenzori pentru exploataţiile agricole fără personalitate juridică, şi prin autoînregistrare, sub îndrumarea recenzorilor şefi/coordonatorilor, la unităţile cu personalitate juridică, în activitatea de recenzare fiind implicaţi un număr de 30.000 de recenzori, 5.000 recenzori şefi, 3.250 de coordonatori şi 140 recenzori pentru ancheta de control.
Conform Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr 1166/2008, exploataţia agricolă este definită ca o unitate tehnico-economică de sine statătoare, cu o gestiune unică şi care desfăşoară activităţi agricole prin utilizarea suprafeţelor agricole şi/sau creşterea animalelor sau activităţi de menţinere a terenurilor agricole în bune condiţii agricole şi de mediu, fie ca activitate principală, fie ca activitate secundară.
Momentul şi perioadele de referinţă sunt ziua de 1 decembrie 2010, pentru efectivele de animale, anul agricol 2010 (30 septembrie 2009 – 1 octombrie 2010), pentru terenuri şi celelalte informaţii şi ultimii 3 ani, pentru dezvoltarea rurală şi suprafaţa efectiv irigată.
Primele rezultate parţiale, în iunie 2011
Primele rezultate ale RGA cu principalii indicatori (rezultate provizorii) vor fi difuzate în luna iunie 2011, rezultatele finale urmând a fi făcute publice şi transmise la Eurostat, însoţite de raportul metodologic, la data de 30 iunie 2012.
Ca urmare a gamei detaliate a variabilelor ce fac obiectul acestei cercetări statistice de mare anvergură, va fi posibilă cunoaşterea nivelului agriculturii româneşti, în ceea ce priveşte caracteristicile ei structurale, dimensiunea economică, tipologia exploataţiilor agricole, evoluţia acestor caracteristici, în perioada parcursă de la ultimul recensământ general agricol din România, din anul 2002.
RGA este efectuat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Institutul Naţional de Statistică şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, sub coordonarea Comisiei Centrale pentru Recensământul General Agricol, fiind organizat în conformitate cu metodologia europeană şi înregistrează toate unităţile care desfăşoară activitate agricolă.