Se schimbă legea privind aceste pensii! Poţi merge direct la închisoare

Se modifică regulile cu privire la aceste pensii! Printr-o schimbare adusă Codului Penal, se va reglementa clar ce se întâmplă cu cei care nu plătesc acest tip de pensie.

Mai precis, este vorba despre pensia de întreţinere. Un proiect trecut de Senat prevede faptul că va fi sancţionată şi neplata pensiei de întreţinere ce a fost decisă la notar. Până acum, legea menţiona doar pensia de întreţinere stabilită de o instanţă.

Proiectul merge acum la Camera Deputaţilor, care este camera decizională în acest caz.

Viitoarea lege incriminează astfel neplata, cu rea intenţie, a pensie de întreţinere ce a fost stabilită printr-un act notarial. Incriminarea vine după ce se atinge pragul de 3 luni de zile de neplată.

Actuala legislaţie privind abandonul de familie prevede numai neplata „cu rea-credință, timp de 3 luni, a pensiei de întreținere stabilite pe cale judecătorească”. Textul se va modifica în „neplata, cu rea-credinţă, timp de 3 luni, a pensiei de întreţinere stabilite pe cale judecătorească sau notarială”

Aşadar, pe noua lege, se va sancţiona la fel neplata în cazul pensiei de întreţinere, indiferent că totul s-a stabilit la notar sau de către un judecător.

Care sunt pedepsele maxime stabilite de lege?

Cât despre pedepse, vorbim despre amendă sau închisoare pentru cei care nu plătesc pensia de întreţinere. Pedeapsa cu privare de libertate porneşte de la 6 luni şi poate ajunge până la 3 ani.

„Este elementar că, indiferent dacă se stabileşte pe cale judiciară sau notarială (…), pensia de întreţinere în favoarea copilului trebuie să aibă obligatoriu acelaşi regim juridic pentru toţi copiii, indiferent de cum şi unde divorţează părinţii.

Din punct de vedere civil, obligaţia de ordin patrimonial nu presupune diferenţe, însă din perspectiva normelor de drept penal, observăm o protecţie suplimentară şi discriminatorie a copiilor părinţilor care divorţează în instanţă, în defavoarea copiilor părinţilor care divorţează la notar”, se arată în motivarea noului act legislativ.

Legea se va modifica în urma unei decizii luate de CCR. Judecătorii constituţionali au stabilit că „este neconstituțională soluția legislativă cuprinsă în art. 378 alin. (1) lit. c) din Codul penal, care nu incriminează neplata, cu rea-credință, timp de 3 luni, a pensiei de întreținere stabilite prin act notarial”.

Motivarea completă publicată de Curtea Constituţională a României pe data de 20 aprilie 2023

Cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că este neconstituțională soluția legislativă cuprinsă în art.378 alin.(1) lit.c) din Codul penal, care nu incriminează neplata, cu rea-credință, timp de 3 luni, a pensiei de întreținere stabilite prin act notarial.

În esență, Curtea a constatat o necorelare legislativă având relevanță constituțională din perspectiva respectării dispozițiilor art.1 alin.(5) din Constituție, în dimensiunea sa referitoare la calitatea legii, între dispozițiile art.378 alin.(1) lit.c) din Codul penal și cele ale art.375 alin.(2) din Codul civil, în condițiile în care actualul Cod penal, intrat în vigoare la 1 februarie 2014, constituie act normativ ulterior consacrării legislative a divorțului prin acordul soților în procedură notarială, în ipoteza în care există copii minori născuți din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptați [prin Codul civil, care a intrat în vigoare în anul 2011].

Curtea a constatat că această necorelare între acte normative în vigoare determină lipsa de claritate, precizie şi previzibilitate a normei penale criticate contrar principiului legalității incriminării, prevăzut la art.1 din Codul penal şi la art.7 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăților fundamentale, şi, în consecință, dispozițiilor art.1 alin.(5) din Constituție, care se referă la calitatea legii.

Totodată, Curtea a constatat că norma penală criticată este contrară dispozițiilor art.16 alin.(1) din Constituție privind egalitatea în drepturi prin raportare la prevederile constituționale ale art.49 alin.(1) referitoare la protecția copiilor și a tinerilor.

În cauză, Curtea a constatat aplicabilitatea tezei referitoare la interzicerea discriminării din cuprinsul art.16 alin.(1) din Constituție, având în vedere că norma incriminatoare exclude de la protecția, prin mijloace de drept penal, persoanele îndreptățite la pensia de întreținere stabilită prin convenție autentificată, încheiată în procedura notarială de divorț.