După aproape un an de la semnarea contractului privind actualizarea studiului de fezabilitate pentru autostrada Sibiu-Piteşti, asocierea Spea Engineering SA Roma Italia Sucursala București-TecnicConsulting Engineering Romania a primit primii bani de la Compania Națională de Autostrăzi din România. Conform facturii înregistrate la CNADNR, Spea Engineering SA Roma Italia Sucursala București încasează un avans în valoare de 3,6 milioane lei pentru revizuirea/actulizarea studiului de fezabilitate autostrada Pitești-Sibiu.

Asocierea Spea Engineering SA Roma Italia Sucursala București-TecnicConsulting Engineering Romania a câștigat contractul pentru revizuire/actualizare SF autostrada Sibiu-Pitești, în valoare de 29.075.308,91 lei fără TVA, în vara anului 2015.

Potrivit raportului de început revizuire/actualizare SF autostrada Sibiu-Pitești, documentele tehnice solicitate potrivit prezentului caiet de sarcini vor fi finalizate în 17 luni din care în termen de 5 luni (Secțiunea 1 Sibiu-Boița și Secțiuna 5 Curtea  de  Argeș-Pitești)  și 12 luni (Sectiunea 2 Boița-Racovița, Sectiunea 3 Racovița-Văleni,   Secțiunea 4 Valeni-Curtea de Argeș și Sectiunea 6 DN73C Tigveni-Râmnicu Valcea), se va realiza Studiul de  Fezabilitate  final.

Din datele prezentate în raport rezultă că tunelurile sunt cu două benzi de trafic având trafic monodirecțional. Pe toată lungimea autostrăzii vor fi construie șapte tuneluri cu lungimi cuprinse între 330 metri și 1700 metri.

Primul tunel va fi construit la Curtea de Argeș și va avea o lungime de aproximativ 1.350 metri, al doilea va fi realizat în zona localității Poiana -1.700 metri , al treilea în apropierea de Balota – 455 metri, iar al patrulea la Robești și va avea circa 900 metri. Lângă localitatea Câineni se contruiește un tunel în lungime de 1.590 metri. Ultimele două tuneluri  vor fi langă satul Lăzăreț, județul Sibiu, lungime acestora fiind de 330 metri, respectiv 1.060 metri.

„Ieșirile de urgență garantează utilizatorilor ieșirea din tunel fără vehicul și ajungerea într-un post sigur în cazul unui incendiu sau al unui accident. În galeriile cu dublu arc, aceste ieșiri sunt constituite din galeriile de legătură între cele două arce, by-pass, distanța între ieșirile de urgență nu trebuie să depașească 500 metri”, potrivit raportului de început pentru revizuirea/actualizarea SF autostrada Sibiu-Pitești.