In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 43 lit. c) din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1. – Prevederile prezentei hotarari stabilesc conditiile introducerii pe piata:
a) a benzinei identificate conform pozitiilor tarifare 2710.00.27, 2710.00.29, 2710.00.32, 2710.00.34 si 2710.00.36 din Tariful vamal de import al Romaniei;
b) a motorinei identificate conform pozitiei tarifare 2710.00.66 din Tariful vamal de import al Romaniei.
Art. 2. – In sensul prezentei hotarari, urmatorii termeni se definesc astfel:
a) benzina – carburant petrolier utilizat pentru autovehicule cu motoare cu aprindere prin scanteie;
b) motorina – carburant petrolier utilizat pentru autovehicule cu motoare Diesel;
c) introducerea pe piata – actiunea de a face disponibil pentru prima data, contra cost sau gratuit, un produs in vederea distribuirii si/sau a utilizarii.
Art. 3. – (1) Se admite introducerea pe piata, de la data de 1 ianuarie 2005, numai a benzinei fara plumb.
(2) Benzina la care se face referire la alin. (1) poate fi:
a) benzina in care tetraetilul de plumb este inlocuit cu alt aditiv, care sa permita functionarea corespunzatoare a autovehiculelor care nu au fost prevazute sa functioneze cu benzina fara plumb;
b) benzina care respecta specificatiile tehnice prevazute in anexa nr. 1, care sa permita functionarea corespunzatoare a autovehiculelor care au fost prevazute sa functioneze cu benzina fara plumb.
Art. 4. – Se admite introducerea pe piata, de la data de 1 ianuarie 2007, numai a benzinei fara plumb care corespunde specificatiilor tehnice prevazute in anexa nr. 2.
Art. 5. – Pentru autovehiculele care sunt prevazute sa functioneze cu benzina fara plumb, in conditii de impact minim asupra mediului, se permite introducerea pe piata a benzinei fara plumb care corespunde specificatiilor tehnice prevazute in anexele nr. 1 si 2.
Art. 6. – Se admite introducerea pe piata, de la data de 1 ianuarie 2005, numai a motorinei care corespunde specificatiilor tehnice prevazute in anexa nr. 3.
Art. 7. – Se admite introducerea pe piata, de la data de 1 ianuarie 2007, numai a motorinei care corespunde specificatiilor tehnice prevazute in anexa nr. 4.
Art. 8. – Pentru autovehiculele care sunt prevazute sa functioneze cu motorina, in conditii de impact minim asupra mediului, se permite introducerea pe piata a motorinei care corespunde specificatiilor tehnice prevazute in anexele nr. 3 si 4.
Art. 9. – (1) Metodele de incercare pentru determinarea limitelor parametrilor prevazuti in specificatiile tehnice ale benzinei si motorinei sunt cele din standardele prevazute in anexele nr. 1 si 3.
(2) Pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Ministerul Industriei si Resurselor si Asociatia de Standardizare din Romania vor asigura adoptarea standardelor la care se face referire la alin. (1).
Art. 10. – Constituie contraventie, daca fapta nu a fost comisa in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerata infractiune, nerespectarea prevederilor art. 3, art. 4, art. 6 si ale art. 7 si se sanctioneaza in conformitate cu art. 83 pct. 3 lit. d) si e) din Legea nr. 137/1995, republicata.
Art. 11. – (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 10 se fac de catre personalul imputernicit din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului.
(2) Contraventiilor prevazute la art. 10 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 12. – Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 13. – Prezenta hotarare va intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2002.